Érdekes világMisztikum

Carlo Viganó érsek nyílt levele az utolsó szabad generációknak és Trumpnak

“Elnök úr! Engedje meg, hogy ebben az órában megszólítsam önt, amikor az egész világ sorsát fenyegeti az Isten és az emberiség elleni globális összeesküvés.

Érsekként, mint az apostolok utódjaként írok önnek, mint az Amerikai Egyesült Államok volt apostoli nunciusa.

Mind a polgári, mind a vallási hatóságok csendje közepette írok önnek. Fogadja el ezeket a szavaimat, mint “a sivatagban kiáltó ember hangját…”

Hirdetés

-írja az ÚjVilágtudat külföldi sajtóorgánumokra hivatkozva.

Ahogy mondtam, amikor júniusban megírtam önnek a levelemet, ez az a történelmi pillanat, amikor a Gonosz erői csatában állnak a Jó erőivel; A Gonosz erői, amelyek erőteljesnek és szervezettnek tűnnek, amikor szembeszállnak a Fény gyermekeivel, akik dezorientáltak és rendezetlenek, akiket ideiglenes és szellemi vezetőik elhagynak.

Naponta érzékeljük a támadások szaporodását azok részéről, akik le akarják rombolni a társadalom alapját: a természetes családot, az emberi élet tiszteletét, a haza szeretetét, az oktatás és az üzleti tevékenység szabadságát. Látjuk a nemzetek vezetőit és a vallási vezetőket, akik a nyugati kultúra és keresztény lélek ezen öngyilkosságában cinkos szerepet játszanak, miközben az állampolgárok és hívők alapvető jogait megtagadják egy olyan egészségügyi vészhelyzet jegyében, amely egyre teljesebben feltárja önmagát, mint eszköz az embertelen arctalan zsarnokság létrehozásához.

A Nagy Visszaállítás elnevezésű globális terv folyamatban van. Építésze egy globális elit, amely az egész emberiséget le akarja gyűrni, kényszerítő intézkedéseket vezet be, amelyekkel drasztikusan korlátozni lehet az egyéni és a teljes népesség szabadságát.

Több országban ezt a tervet már jóváhagyták és finanszírozták; másokban még korai stádiumban van.

A világvezetők mögött, akik e pokolgép projekt bűntársai és végrehajtói, gátlástalan szereplők állnak, akik finanszírozzák a Világgazdasági Fórumot és a 201-es eseményt, előmozdítva napirendjüket.

A Nagy Visszaállítás célja egy olyan egészségügyi diktatúra létrehozása, amelynek célja a liberticid intézkedések bevezetése, elrejtve az univerzális jövedelem biztosításának és az egyéni adósság eltörlésének csábító ígéretei mögött.

A Nemzetközi Valutaalap ezen engedményeinek ára a magántulajdonról való lemondás, lesz.

Az óriási gazdasági érdekeken túl, amelyek motiválják a Nagy Visszaállítás hirdetőit, az oltás elrendelését egészségügyi útlevél és digitális személyi igazolvány követelménye kíséri, aminek következménye az egész világ lakosságának kontakt nyomon követése.

Hirdetés

Azokat, akik nem fogadják el ezeket az intézkedéseket, fogvatartó táborokba zárják vagy házi őrizetbe veszik, és minden vagyonukat elkobozzák.

Elnök úr, úgy gondolom, hogy ön már tisztában van azzal, hogy egyes országokban ez év vége és 2021 első trimesztere között aktiválódik a Nagy Visszaállítás.

Ebből a célból további lezárásokat terveznek, amelyeket hivatalosan egy a járvány feltételezett második és harmadik hullámával igazolnak. Jól ismeri azokat az eszközöket, amelyeket a pánik elterjesztésére és az egyéni szabadságjogok drákói korlátozásának legitimálására alkalmaztak, művészien kiváltva egy világméretű gazdasági válságot.

Építészei szándéka szerint ez a válság arra fog szolgálni, hogy a nemzetek erőforrásai a Nagy Visszaállításhoz visszafordíthatatlanná váljanak, ezáltal megadva a végső csapást egy olyan világnak, amelynek létét és emlékét teljesen meg akarják szüntetni.

De ez a világ, elnök úr, magában foglalja az embereket, a szeretetet, az intézményeket, a hitet, a kultúrát, a hagyományokat és az eszméket: olyan embereket és értékeket, amelyek nem úgy működnek, mint az automaták, akik nem engedelmeskednek, mint a gépek, mert lélekkel és szívvel rendelkeznek, mert egy olyan spirituális kötelék köti össze őket, amely felülről meríti erejét, attól az Istentől, amelyet ellenfeleink ki akarnak hívni, ahogy Lucifer tette az idők kezdetén a “non serviam”-jával.

A Szentírásban Szent Pál hozzánk beszél, aki “ellenzi a gonoszság misztériumának megnyilvánulását,” a kathekónt (2 Tessz 2: 6-7). A vallási szférában a gonoszságnak ez az akadálya maga az egyház, és különösen a pápaság; a politikai szférában pedig éppen azok, akik akadályozzák az Új Világrend felállítását.

Mint mostanra világos, az, aki Péter székét foglalja el, eleve elárulta szerepét annak érdekében, hogy megvédje és elősegítse a globalista ideológiát, támogatva a mély egyház napirendjét, aki őt választotta soraiból.

Elnök úr, ön világosan kijelentette, hogy meg akarja védeni a nemzetet – egy nemzetet Isten alatt, alapvető szabadságokat és nem tárgyalható értékeket, amelyeket ma tagadnak és amelyek ellen küzdenek. Ön, kedves elnök úr, “aki ellenzi” a mély államot, a sötétség gyermekeinek végső támadását.

Ezért szükséges, hogy minden jó ember meg legyen győződve a küszöbön álló választások korszakos jelentőségéről: nem is ennek vagy annak a politikai programnak a kedvéért, hanem azért, mert cselekedeteinek általános inspirációja a legjobban megtestesíti – ebben a sajátos történelmi kontextusban – azt a világot, a mi világunkat, amelyet el akarnak törölni a lezárás révén. Az ön ellenfele egyben a mi ellenfelünk is: az emberi faj ellensége, aki “gyilkos a kezdetektől fogva” (János 8:44).

Elnök úr, jól tudja, hogy ebben a döntő pillanatban az Amerikai Egyesült Államokat tekintik védőfalnak a globalizmus hívei által bejelentett háború ellen. Bízzon az Úrban, amelyet Pál apostol szavai erősítenek:

“Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad.” (Pál apostol levele a filippiekhez 4:13). Az isteni gondviselés eszközének lenni nagy felelősség, amelyért minden bizonnyal megkapja az állam összes kegyelmét, amire szüksége van, mivel sok olyan ember van, akik imádságaikkal támogatják önt.

Ezzel a mennyei reménnyel és az önért való imádságommal, a First Lady-ért és a munkatársaiért, teljes szívemből küldöm önnek áldásomat.

Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!

Carlo Maria Viganò

Forrás: ÚjVilágtudat

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld közösségi oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.