CímlapsztorikÉrdekes világ

A világunk vége, az Antikrisztus eljövetele és Jézus újbóli halála vár a világra?

Döbbenetes prófécia látott napvilágot

Jézus második eljövetele?

A Jézus második eljövetelével kapcsolatos elképzelések és hitrendszerek szerteágazóak és sokféle vallási, teológiai és filozófiai megközelítést ölelnek fel.

A keresztény hitvilágban, különösen az Újszövetségben és az apokaliptikus irodalomban, jelentős szerepet kap Jézus második eljövetele, amelyet sokan a világ végével és az ítélettel kapcsolnak össze.

Hirdetés

A keresztény tanítások és hagyományok szerint Jézus második eljövetelekor visszatér majd a földre, hogy befejezze a világ megváltását és véglegesen eljusson az ítélet.

Ezáltal kezdetét veszi az örök élet és az új Jeruzsálem korának hirdetése, amely az igazság és a béke birodalma lesz.

Előtte a világvége és az Antikrisztus felemelkedése jön

Minden jel arra utal és a Biblia is egyértelműen fogalmaz:

Jézus eljövetelét megelőzi egy sötét korszak.

Egy olyan korszak, amikor a Sátán hatalmat nyer a Földön és a jók csöndben maradnak és rejtőzködnek.

Ekkor merül fel a Fenevad bélyege is, melyet addigra minden embernek viselnie kell, ha nem akar büntetést, megtorlást.

Tom Meyer pofesszor szerint a prófécia pontos és a leírtakból érezhető, hogy a nyakunkon van ez a világkorszak.

Meyer professzor szerint a Sátán az Antikrisztusban megtalálja megtestesülésének kulcsát, amint eljön a kinyilatkoztatás ideje.

Meyer professzor azt mondta, hogy erre már Pál apostol is felhívta a figyelmünket.

Hirdetés

Meyer professzor szerint a Sátán az Antikrisztusban megtalálja megtestesülésének kulcsát, amint eljön a kinyilatkoztatás ideje.

Földi háborúk, a poltikai uralmak korszaka jön, a Földön nem lesz békés év többé, és a nyomor és a szenvedés vált majd fel mindent.

Meyer professzor elmondta: “Az utolsó, hatodik esemény az, hogy az igazi Krisztus lejön az égből, és eljövetelének fénye elnyeli az Antikrisztust.”

A végidők napjai a Bibliában

Jelenések 14:9-11 9 … “Aki leborul a fenevad előtt, vagy annak képe előtt, s homlokára vagy kezére veszi annak jegyét, 10 szintén inni fog az Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragjának poharában, s tűzzel és kénkővel fogják kínozni Isten szent angyalai előtt és a Bárány előtt.

11 Kínlódásuknak füstje felszáll majd az örök korok korain át, nem lesz nyugvásuk sem nappal, sem éjjel azoknak, akik a fenevad előtt és annak képmása előtt leborulnak, sem annak, aki magára veszi a fenevad nevének bélyegét.

12 Itt tűnik ki a szentek állhatatossága, azoké, akik őrzik Isten parancsolatait és a Jézusba vetett hitet.”

Isten szabadon adja meg az állhatatos, parancsolatatait megtartó igazaknak azt, amit a csábító hamisan ígért meg az ő követőinek:

Jelenések 2:7 A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomában van.

Jelenések 2:17 Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiáknak mond. A győzelmesnek enni adok a rejtett mannából, és fehér kövecskét is adok neki. A kőre írva új nevet, amit senki más nem ért meg, csak az, aki megkapta.

A fehér kőre írt új név az Isten országában betöltött pozícióikra utal, mert Isten királyai és papjai leszenk a messiási uralom idején (Jel. 5:10).

Az örök élet és a fiúság általi istennéválás (Jn. 10:34) az Isten ajándéka mindazok számára, akik befogadják az igazságot, hittel megélik azt és a végsőkig kitartanak benne (Mt. 24:13).

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!