CímlapsztorikÉrdekes világ

4 ősi írás, mely teljesen aláássa az eddigi történelmünket – ősi emberek Ádám és Éva előtt?!

Ősi kéziratok, melyeket többször megpróbáltak a földdel egyenlővé tenni. Ezek mind olyan dolgokról írnak, amik alapjaiban változtatják meg az emberi történelmet…

Elméletileg ezek az ősi feljegyzések az ember keletkezésének történetét írják le, és ami még elképesztőbb, sok ősi ember jelenlétét tárják fel, akik a Földön éltek, mielőtt Ádám és Éva megszületett volna.

Ennek eredményeként e történészek szerint ezek a könyvek veszélyt jelentenek a hagyományos történelemre, ahogyan ismerjük.

Hirdetés

E régi művek egy része állítólag teljesen tönkreteszi azokat a közhiedelmeket és dogmákat, amelyeket korábban a modern társadalom sziklaszilárd alapjainak gondoltak

-írja az ÚjVilágtudat.

Kolbrin Biblia, 3600 elveszett év az emberiség történelméből?

Sok kutató szerint ez az első zsidó / keresztény dokumentum, amely tisztázza az emberi evolúció, a kreacionizmus és az intelligens fejlődés megértését.

A Kolbrin Biblia matematikai alapjai világosan megmutatják az ősi druidák érdeklődését a csillagászat és a matematika iránt, és megvitatják a múltbeli globális kataklizmákat.

Alapvetően egy ősi szöveg, amely sok kutató szerint az elmúlt 3600 évre nyúlik vissza, de jóval régebbi is lehet, mint mondják.

A tudósok elmélete szerint ez az ősi kézirat gyakorlatilag az Ószövetséggel egy időben készült.

A Kolbrin Bibliát több író készítette. Ennek az ősi szövegnek két része van, amelyek összesen 11 könyvet alkotnak.

Érdekes módon az elmélet szerint ezek az ókori archív szövegek az emberi teremtés történetét mesélik el, és beszámolnak több ősi nép létéről, akik a bolygón Ádám és Éva megteremtése előtt éltek.

Néhány prominens tudós a Kolbrin Bibliát az első özönvíz előtti “Bibliának” minősítette. Az ősi könyv sok egyéb mellett a bukott angyalokat is ábrázolja.

Hirdetés

Énok könyve, Nefilimek élhettek a Földön?

Amióta megtalálták, Énok könyvét az egyik legkísértetiesebb és legmegdöbbentőbb ősi könyvnek tekintik. Énok könyve valójában egy ősi zsidó vallási kézirat, amelyet történelmileg Noé dédapjának tulajdonítanak.

Énok könyvét sok tudós az egész történelem egyik legfontosabb, nem kanonikus apokrif szövegének tekinti. Elmélet szerint ez befolyásolta a keresztény hiedelmek jelentős részét.

Ez az ősi könyv (az első részben) a “Figyelők,” a nefilimeket létrehozó angyalok eltűnését mutatja be. A könyv öt fő szakaszban foglalható össze, amelyek jelentősen különböznek egymástól.

Óriások könyve

Ez a csodálatos könyv, amely 2000 évre nyúlik vissza (alapos tanulmányozás alapján), számos tudós szerint azt bizonyítja, hogy a nefilimek valóságos lények voltak, akik a múltban léteztek, és rögzíti, hogyan irtották ki őket.

Ezt a könyvet évtizedekkel ezelőtt fedezték fel a Kumráni-hegység barlangjaiban, ahol az akadémikusok a Holt-tengeri tekercseket találták.

Az Óriások könyve azokat a lényeket ismerteti, akik az ősi múltban a Földön éltek, és azt, hogy miként lettek eltörölve. A tudósok szerint a hiányos Óriások könyve némileg más perspektívát ad a nefilimekről.

A benne bemutatottak szerint a hatalmas teremtmények – a nefilimek – felismerték, hogy a károkozó és a romboló magatartás következtében megsemmisülnek.

Ezután ők (a nefilimek) azt kérték, hogy Énok beszéljen Istennel a nevükben. Az ókori írások részletesen leírják, hogy a nefilimek hogyan éltek a Földön, pusztítást és súlyos testi sértést okozva.

Barnabás evangéliuma

Eredetileg része lehetett a Szent Bibliának, az eredetinek, ami a niceai zsinat előtt létezett.

A niceai zsinaton azonban kiszorítorozták az egyházra és Jézusra nem kellőképpen jó fényt vető részeket, ezeket apokrif iratoknak titulálták…

Az 1500 éves Bibliát többször is megpróbálták már megsemmisíteni, ugyanis alapjaiban döntené romba a Krisztusról kialíktott teológiai világképet.

A „szentnek” és „apostolnak” nevezett, Jézussal életében soha nem találkozott, Jézus követőit családostól és gyermekestől üldöző és legyilkoló, a római állampolgársággal rendelkező Pál rabbi pedig – közönséges csaló.

A könyv arról is beszámol, hogy Jézus már az életében a felvétetett a mennybe, nem halt meg, nem feszítették keresztre, a kínhalált az őt eláruló Júdás szenvedte el.

Barnabás Evangéliuma részletesen beszámol a Jézus korát 700 évvel követő Mohamed prófétáról, aki Isten küldötte, valamennyi néphez szól, és ő lesz az, aki helyreállítja Jézus tanítását. Számos alkalommal szó esik arról is, hogy az egész teremtés Mohamed miatt történt meg.

Forrás: ÚjVilágtudat

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld közösségi oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.