Misztikum

7 titokzatos civilizáció, melyek kapcsolatban voltak az ősi idegenekkel – bizonyítékok a múltból

A világ legrégebbi kultúráiról, népeiről lesz szó.

Ezért azért fontos hangsúlyozni, mert ezek a népek több ezer évvel ezelőtt léteztek, mégis olyan információk és tudás birtokában voltak, melyek feltételezik azt, hogy a korukat megelőző technológiájuk nem véletlenül volt adott.

Ezek a civilizációk ugyanis kapcsolatban állhattak az ősi idegenekkel, akik a paleoasztronautika elméletének hívei szerint egykor az ősi Földet látogatták.

Hirdetés

És akik nem mellesleg az embert is teremtették…

Sumer civilizáció

A sumer civilizációt tartják az emberiség valaha élt legrégebbi civilizációjának, tulajdonképpen tőlük ered minden, ezért is említjük meg őket legelsőként.

Az ősi városaik fejlett csatornahálózattal és párhuzamos modern utcákkal rendelkeztek, noha ezekre a “megoldásokra” több ezer évet várni kellett…

A sumerek találékonysága részben hazájuk földrajzi adottságaiból is fakadt. A folyóköz vidékén ritka volt a növényzet, emellett kőből és fémből is híján voltak a mezopotámiaiak.

Ezért azt használták, ami rendelkezésükre állt – elsősorban az agyagot, melyet rengetegféleképp hasznosítottak.

Másik nagy leleményük abban rejlett, hogy képesek voltak átvenni és tökéletesíteni más népek által kifejlesztett találmányokat.

Maják

A maják bizonyosan kapcsolatban álltak az idegenekkel. hatalmas piramisaik jellegzetesek, és a kultúrájuk, valamint vallásuk kifejezetten fejlett volt és gazdag. Azt mondják a kutatók, hogy ők rendelkeztek az akkori időkben a legkiforrottabb kultúrával.

Az ősi maják még egy hatalmas, több ezer négyzetkilométeres úthálózatot is megépítettek, melynek nyomait nem is olyan régen fedezték fel a régészek.

Mindezek egyértelműen arra utalnak, hogy az idegen technológiát ők is elsajátíthatták.

Hirdetés

Arról már nem is beszélve, hogy rengeteg olyan kőbe faragott alkotásuk létezik, melyeken mintha idegen űrhajósok alakjai tűnnének fel.

Az afrikai Dogon törzsek

A Dogon törzsek egyes barlangfalakra festett ábrái rendkívüli módon zavarba hozták annak idején a tudósokat.

Olyan csillagrendszereket ábrázoltak ugyanis annyira nagy pontossággal, melyekhez a szükséges ismereteket a modern ember is csak az 1900-as éveket követően szerezte meg.

A dogon törzsek mégis több ezer év távlatában tudtak ezekről az összefüggésekről, nem tudni, hogyan.

Pontosabban volt egy sejtés: mégpedig az, hogy ősi, csillagközi űrből érkezett lények adták át számukra a hihetetlen mértékű kozmológiai tudást.

A Szíriusz csillagrendszerről azért rendelkeztek ennyi információval, mert a törzset látogató égi “emberek” valójában onnan érkeztek hozzájuk.

Az egyiptomi civilizáció

Az ősi idegeneket leggyakrabban Egyiptommal hozzák összefüggésbe, hatalmas piramisaik miatt, melyeket mind a mai napig nem tudnak, hogy pontosan hogyan építhették őket.

Ezek az építményke tényleg hatalmasok, hajszálpontosan tájoltak, és tökéletes technológiával építették őket. Egy papírlapot sem lehet betenni a kőelemek közé, annyira precízek voltak.

Azt beszélik a kutatók egy része, hogy az egyiptomiak tisztában voltan a nanotechnológiával, és a kő megolvasztásának technológiájával, de egyes helyeken még elektromos áramot is használtak, melynek történelmi nyomait ma is megtalálni egyes hieroglifákon.

Atlantisz civilizációja

Szinte biztos, hogy Atlantisz elveszett civilizációja is kapcsolatban volt az égiekkel. Annál is inkább mert a történelem egyik legfejlettebb városállamáról beszélünk. Sokak szerint az Atlantiszban gyártott különleges fémötvözet, az orikalkum is az idegenektől eredő ötlet volt.

Senki sem tudja, végül mi lett a civilizáció sorsra, mely hamar felvirágzott, és minden más civilizációt felülmúlt mind tudásban, mind technológiát tekintve.

Egyes elméletek szerint Atlantisz elsüllyedt, míg mások szerint valójában mindig is egy hatalmas, mesterséges korongon lebegő metropolisz volt, mely végül felszállt az égbe, majd eltűnt a bolygóról, tovább állva a csillagok közé.

Az elveszett amazonasi nép

Az Amazonas egyes vidékein még ma is meg lehet találni annak az egykoron ott élt népcsoportnak a nyomait, mely képes volt a történelemben először és talán utoljára olyan összhangban élni a környezettel, mint egyetlen civilizáció sem.

Termesztettek, fejlett mezőgazdaságuk volt, házaik és infrastruktúrák volt.

Mindezt úgy, hogy a környező erdőkben egyáltalán nem tettek kárt, és “ipari tevékenységük” nem hagyott semmilyen ökológiai lábnyomot.

Úgy sejtik, az égiektől kapták azt a különlegesen fejlett technológiát, mely lehetővé tette számukra, hogy ilyen összhangban legyenek a természettel. Hogy hová tűntek, azt senki sem tudja.

Nyomuk veszett, és mára alig maradt fenn róluk valamilyen írott, vagy tárgyi emlék.

Inuit törzsek

Az inuitok mindig is az egyik legtitokzatosabb népcsoport volt a világon. Számos kultúrájuk létezett, és voltak a történelemben hozzájuk köthető nagy rejtélyes. Egy esetben például egy egész inuit falu tűnt el nyomtalanul, mintha minden lakosát elnyelte volna a Föld.

Sohasem lettek meg, így azóta rengeteg bizarr teória taglalja, hogy talán az egész falut idegenek szállították el a Földről…

Az inuitok is olyan hatalmas tudással rendelkeztek mindig is, amivel meg a NASA-t is megelőzték sok tekintetben.

A Kanada északi részén, és az Egyesült Államok egyes részein, valamint a legfelső sarkvidékeken élő inuitok mindig is hatalmas tudással rendelkeztek a múltban a csillagokról, és a bolygónkról.

“Az ég megváltozott!” – állítják, utalva arra, hogy a Föld elmozdult, kimozdult a pályájáról, ezért más szelek járnak, más az időjárás, mint régen.

Igazuk volt, mert a NASA is eltéréseket mért azóta, és az egész világ el van képedve azon, hogy az inuitok ezt ilyen nagy pontossággal meg tudták állapítani.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.