CímlapsztorikMisztikum

A teljes Holt-tengeri tekercsek és Jézus eltitkolt tanaira és az Antikrisztus eljövetelére vonatkozó információkat tartalmaznak?

Akárcsak a Shangri-la, a „Holt-tengeri Tekercsek” kifejezés hatalma is képeket, érzelmeket idéz fel akár olyasvalakikből is, akiknek csak halvány elképzelésük van arról, mit is jelöl ez a szó.

A tekercsekkel való közelebbi megismerkedéskor sem oszlik el a rejtély, mert, bár minden dokumentumot elolvastak, lefordítottak, értelmeztek már, számos területen maradt fenn bizonytalanság.

Kik írták a tekercseket, és mikor?

Hirdetés

Mi volt a tekercsek célja, milyen hatást gyakoroltak?

És számunkra mit jelentenek? A tudomány minden egyes fenti kérdésre más válaszokat ad egészen a mai napig.

Sokak szerint a Holt-tengeri tekercsek rejthetik az emberiség végső titkát.

Mások szerint komoly utalások vannak arra vonatkozóan, hol található a Szent Grál a Földön.

Jézus hiányzó éveiről is rendelkezhetnek információval

Megint más információk azt emelik ki, hogy a Holt-tengeri tekercsek utalást tesznek Jézus elhallgatott, nem ismert éveire…

Jézusról tudni lehet, hogy a Biblia a fiatalkoráról alig ír, születése után a harmincas éveiben járó Jézussal találkozunk újra hellyel-közzel.

Ez így azért persze nem teleesne igaz, mert léteznek gnosztikus, a Bibliából kitiltott evangéliumok, amik írnak Jézus fiatalkori éveiről is, de ez más tészta…

A szakértők már évtizedek óta tanulmányozhatták a tekercsek jelentős részét, de nem mindet. Olyan következtetésekre jutottak, amelyek nem vették – mert nem vehették – figyelembe az összes iratot, amelyek közül sok csak a közelmúltban vált elérhetővé.

Jelenleg minden tekercs hozzáférhető. Néhány tekercs alátámasztja a tekercsekről és azok eredetéről szóló, dédelgetett elméleteket – mások teljességgel rájuk cáfolnak.

Hirdetés

Némelyik arra utal, hogy rég elvetett elméletek lehetnek mégis lenyűgözően hitelt érdemlőek.

Homályos titok

A kutatók, akik vizsgálták már a tekercseket, vagy legalább egy részüekt, azt mondták, lélegzetelállító, amit sikerült feltárni.

“Olyan bibliai alakok eleddig ismeretlen történeteire bukkantunk rá, mint Énok, Ábrahám és Noé – ideértve egy szöveget, amely elmagyarázza, miért kéri az Úr Ábrahámot egyetlen fia, Izsák feláldozására.

Tucatnyi irat, amely Mózest jelöli meg azok szerzőjeként – melyek ugyanakkor nem képezik Bibliáink részét – a barlangokból került elő.”

Nemrégiben megfejtett tekercsek az angyalokkal kapcsolatos ősi tanokat fednek fel, míg mások angyali revelációknak vallják magukat, ideértve magát Mihály arkangyalt is.

A tekercsek közt eddig soha nem látott, Dávid királynak, és a Szentföldet meghódító hadjárat vezetőjének, Józsuénak tulajdonított zsoltárok találhatóak.

A tekercsek közt találhatók apokrif próféciák Ezékiel, Jeremiás és Józsué prófétáktól. A tekercsek közt megtalálhatók József, Júda, Lévi, Naftáli és Mózes apja, Amrám utolsó szavai.

Más tekercsek a világ végének közeli eljövetelét és az Antikrisztus felemelkedését hirdetik, lüktető meggyőződéssel.

Az évszázadokat túlélő szövegek – melyek némelyike csak aprócska töredék – olvasásának és fordításának evidens nehézsége…

Éppen ezért a mai napig nem sikerült megfejteni a tekercsek jelentős részét, gyakorlatilag csak egy töredéküknek a pontos jelentése ismert.

Éppen ezért izgalmas találgatások vannak arról, mi mindent rejthetnek még a tekercsek…

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!