Misztikum

Biblia és a földönkívüliek: ufókról ír a Szentírás, Jézus és a Mennyország kapcsolata az “égiekkel”

Világító űrhajókról, földönkívüliek jelenéséről ejt szót a Biblia? Mi van, ha a Mennyország valójában egy szupertechnológiai társadalom volt, melynek képe a történelem során teljesen eltorzult? A Biblia rejtett utalásainak nyomában…

A Biblia a világ egyik legolvasottabb, egyben legvitatottabb történelmi dokumentuma.

Kétségtelen, hogy a benne leírtak egy része megtörtént, erre számos bizonyítékot találtak már a régészek. vagyis bizonyos, hogy valós alapjai vannak.

Hirdetés

Ennek ellenére ma is heves viták tárgyát képezi, hogy egyes részeit mennyire kell szó szerint értelmezni, és mi az, ami szimbolikus leírás, elbeszélés benne.

A Bibliával foglalkozók egy része elismeri, hogy vannak olyan információk a Szentírásban, melyek a mainstream régészetnek és az emberi történelemnek ellentmondó dolgokra utalnak.

Idegen lények és járművek leírása a Bibliában? Ki “teremtette” az emberiséget? Milyen Istenséggel találta magát szembe az ókori ember, Mózes, Ezékiel és Énokh? Fejlett technológiák, földönkívüli civilizációk bizonyítékai a Szentírásban? Kik voltak ők, miért jöttek és vajon még mindig köztünk vannak?

Összeesküvés vagy valóság?

Ezt nehéz megmondnai, de van néhány támpont az eligazodáshoz…

Azok, akik az ufó jelenséget kezdték el kutatni azt gondolták, hogy vajon van-e esetleg a múlt irataiban valamilyen jele annak, hogy ezek az idegen lények – legyenek akár angyalok, akár földönkívüliek – kapcsolatba léptek-e a Föld lakosaival?

Több kutató, mint például Morris K. Jessup fizikus, Virginia Brasington miniszter és Barry H. Downing presbiteriánus lelkész górcső alá vette a Bibliát és arra a következtetésre jutottak, hogy a Szentírás tele van utalásokkal, amik azt jelzik, hogy az ufók már régóta itt vannak. Ezek a kijelentések viszont a Vatikán számára szinte eretnekségnek minősültek.

A dolog akkor hágott a tetőpontjára, amikor a svájci Erich von Däniken a hetvenes években népszerűvé tette a témát és tudósok, valamint teológusok sokasága támadta őt éveken keresztül. Ennek ellenére a gondolat, hogy az idegen lények tényleg szerepelnek a Bibliában sok embernek szimpatikus volt és így számtalan csodatétel és furcsa dolog könnyebben megmagyarázhatóvá vált.

A paleoasztronautika egyik elmélete szerint ezek alapján Isten nem természetfeletti lény, hanem egy technológiailag fejlett földönkívüli, és hogy a Mennyország valójában egy szupertechnológiai társadalom, aminek a képe az évszázadok során teljesen eltorzult.

Hirdetés

Hogy pontosabb képet kapjunk ezekről a feltételezésekről jobb, ha egyből a Bibliából idézünk. Tudnunk kell, hogy a kutatók nagy többsége úgy vélte, hogy Isten tényleg létezik, azonban a szent iratban megnyilvánuló lény nem a valódi Isten, hanem egy szuperfejlett civilizáció egyede, akit az akkori kor fejletlen embere egyszerűen nem ismert fel és mágiának, csodának tekintette a megnyilvánulásait.

„Miért kellene egy mindenható Istennek villámokat szórnia, kerekeken gurulnia? Ez teljesen logikátlan!” – mondta Däniken, aki az ősi idegenek elméletének egyik legismertebb alakja.

Amikor a zsidók elhagyták Egyiptomot végig egy Istennek hitt alak kísérte őket, méghozzá egy felhőoszlop képében. Ez a felhőoszlop világított:

„És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén. Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.” – írja Mózes könyve.

Látható, hogy ez nem egy szokványos jelenség és semmilyen normális felhőnek nem feleltethető meg. Lehetséges, hogy valamilyen világító űrhajó lehetett, amit aztán a XX. században is láttak

Ám hogy a zsidók kivonulásánál maradjunk, folytassuk ott, hogy megérkeznek a Sinai-hegyhez, ahol letáboroznak. Ezután az Úr folyamatos utasítgatásokat ad Mózesnek, majd bejelenti ,hogy meglátogatja, hogy le fog szállni a Sínai hegyen. “És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.” Majd egy érdekes bejelentés következik:

“És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, a mi a hegyet érinti, halállal haljon meg. Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyillal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen”.

Miért akarja az Úr megölni az embereket, ha fel akarnak menni a hegyre.

Itt kicsit a modern UFO beszámolókhoz kell nyúlnunk. Számos beszámolóban az hangzik el, hogy akik közel mentek az azonosítatlan idegen járműhöz valamiféle sugárfertőzést kaptak, a hajuk egy idő után hullani kezdett vagy kórházba is kerültek. Hogy UFO-ról, azaz valamilyen repülő gépről van szó, az bizonyítja a szöveg további részlete. Itt máris el kell vetnünk, hogy tényleg a mindenható Isten szól Mózeshez.

Tehát az “Úr” nagy valószínűség szerint azért tiltja meg a hegyre felmenést, hogy megóvja az embereket. Mikor ezeket a dolgokat elmondta Mózesnek az Úr, visszatért a népéhez és elmondta amit a mindenható üzent. Végül napok teltek el és az Úr visszatér a hegyre, nem is akármilyen formában: “Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.” Az Úr miért nem egyszerűen csak megjelenik? Hisz Ő a Mindenható, aki bármire képes! Miért kell dübörgő hangon és füstölögve, bűzölögve megjelennie?

Ez inkább egy gépre utalhat, de még a hangja is, mert óriási lármát csap. Ráadásul Isten felhő képében jelenik meg a hegy tetején, takarja magát, hogy más ne lássa messziről.

A megbeszéltek szerint a nép Mózes kivételével távol marad a hegytől.”Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala.” Azonban Isten vét egy hibát: meglátják egy részét az emberek. “És láták az Izráel Istenét, és annak lábai alatt valami zafir fényű tárgy vala, és olyan tiszta, mint maga az ég” Zafír fényű tárgy a láb alatt? Itt inkább valami technológiai dologra gondolhatnánk, akár tartólábakra is, ami fémből van talán vagy valamilyen erős anyagból.

Többen felvetették, hogy egy földönkívüli lény, hogyan is kommunikálhat Mózessel, mert teljesen más nyelvet beszélnek. Ebben nincs semmi ördöngösség. Minden bizonnyal az idegenek már az előtt megfigyelték az emberiséget, hogy felvették volna egy pár személlyel a kapcsolatot.

Tehát a nyelvet is kitanulhatták, erre mi is képesek vagyunk, ha egy másik országba megyünk néhány mondatot az ország adott nyelvén biztosan meg fogunk tanulni. Talán az idegenek még valamilyen fordító gépet is használhattak. Ennek alapján írhatták meg a következőkben átadott kőtáblát.

“És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, a melyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak…..és felméne Mózes az Isten hegyére. “

Hogy hogyan került sor az átadásra, azt nem részletezi túlzottan a Biblia. Minden esetre érdekes, hogy Mózes 40 (!) napig tartózkodik a hegyen, a felhőben, amiben az Úr van. 40 napot kibírt volna étel és ital nélkül? Kizárt dolog! Aztán az Úr ismét furcsa kijelentést tesz, ajándékokat kér: aranyat, ezüstöt és rezet. Hogy miért kellenek ezek a számára azt nem tudni, ahelyett hogy megteremtené őket, de ha úgy gondoljuk, hogy ezek földönkívüliek máris felvetődik az a lehetőség, hogy nyersanyagokért jöttek. Aztán Mózes megkapja a kőtáblákat: “Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.”

“A táblák pedig Isten kezének csinálmányai valának, az írás is Isten írása vala, kimetszve a táblákra.” “Megfordula azért és megindula Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája; mindkét oldalukon beírt táblák, mind egy felől, mind más felől beírva.” Egyesek azt hozzák fel, hogy ebből a jelenetből is látszik, hogy nem a valódi Jóistennel lehet dolgunk, hiszen a tízparancsolat törvényeit egy idő után az Úr maga is megszegi, ami viszont nagy logikátlanság lenne a részéről.

Tehát várják Mózest a hegy lábánál amikor is egy érdekes és roppant furcsa dolog történik: “És lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.”

Ismeretlen okok miatt Mózes bőre fénylik és sugárzik. Valószínűleg visszavezethető ez arra is, hogy az Úr megtiltotta a többi embernek, hogy megközelítsék a hegyet.

Hogy miféle sugárzást kapott Mózes, azt nem tudni, de hogy semmi baja nem lesz tőle az is biztos, ugyanis később elmúlik ez a sugárzás, de a kutatók szerint ez az UFO- utóhatása, ami sok modern beszámolóban is szerepel. Még talán az is felvetődhet, hogy Mózest bekenték valamilyen fertőtlenítő ismeretlen anyagokból készült krémmel, hogy a piszkot, betegséget stb. ne vigye fel a hajóra és végül az arca ilyen reakciót váltott ki. Más bibliai eseteknél is az angyalokkal és Úrral való találkozás előtt megfürdetik az embereket majd furcsa ruhákba bújtatják, mielőtt felvinnék őket az Égbe.

Összességében látható, hogy ennél az egy résznél is a Bibliában mennyi furcsasággal találkozhatunk, viszont az ufókutatók rámutattak arra, hogy ha szó szerint értelmezzük az írást és modern szemlélettel, akkor azt látjuk, hogy földönkívüliek kapcsolatba léptek a prófétával. Több ilyen próféta valószínűleg tényleg egy kiválasztott lehetett.

Ott van például Énokh, akinek történetét már nem a Bibliában, hanem az apokrif iratok között találhatjuk meg.

Valószínűleg azért, mert annyira zavaros és misztikus volt, hogy a korszak emberei nem tudták értelmezni. Nem meglepő, ugyanis Énokh nagyon sokszor csak metaforákat, hasonlatokat említ, mert nem tudja leírni azt, amit lát és átél. A történet szerint a prófétát angyalok látogatták meg, akik felrepítették őt az égbe.

Az égben egyre közelebb látta a csillagokat, majd egy üvegszerű „valamit” ír le, ami leginkább egy kristályszerű épületre hasonlít. Ott látja az Urat, legalábbis azt hiszi, hogy a vele szembe trónon ülő lény az.

Énokh így ír:

„És ott láttam Őt s vele volt egy másik lény, kinek kinézete olyan volt, mint egy emberé. Orcája kegyességgel volt teljes, olyan, mint a szent angyaloké.” Az angyalok pedig rengeteg dolgot megmutattak neki, aminek leírása – ahogy a Vatikáni egyház is értelmezte – egyáltalán nem a Mennyek országára illik. A próféta a következőeket ecseteli: „És ezek után láttam az egek minden titkait.. És láttam a nap és a hold kamráit is láttam, ahonnan előállnak és ahová visszatérnek. Méltóságteljes pályájukat, és hogy nem hagyják el azt, és semmit nem tesznek hozzá.” Az angyalok megtanították a Hold fázisaira, a csillagképek értelmezésére, a kardok készítésére és elbeszélik neki az Özönvizet is.

Ezek a leírások egyáltalán nem az mutatják, hogy Énokh valóban Isten országában lett volna, hanem valahol a csillagos égben, talán egy űrhajó bázison. Majd miután az angyalok visszahozzák a Földre, akkor hozzáteszi azt is, hogy: „És amikor ez véget ért, láttam egy másik seregnyi szekeret az égben, és emberek ültek azokon, és a keleti szeleken és a nyugati szeleken jöttek dél felé.” Repülő szekerek, amiken emberek utaznak? Csak nem a modern UFO-k régi megfelelői?

Ha ezek az irományok még mindig nem lennének elengedőek a Bibliai UFO-k létezésére, végül említsük meg Ezékiel próféta látomását, mely szerint Isten egy furcsa szekéren meglátogatta őt nagy hangrobajjal együtt. A szerkezetnek furcsa kerekei vannak és még repülni is tud. Sokan meg akarták cáfolni azt, hogy ez egy valódi gép lenne, azonban ez pont a visszájára fordult.

Ott van például a NASA-nál dolgozó tervezőmérnök, Joseph Blumrich, aki a hetvenes években elolvasta Däniken könyvét, amiben leírja Ezékiel élményeit abból a szempontból, hogy ez egy űrhajó.

Blumrich jót derült az egészen és úgy vélte, hogy megcáfolja a leírtakat. Több hónapnyi elemzés után végül arra a következtetésre jutott, hogy amit Ezékiel látott az tényleg egy gép lehetett, sőt, a bibliai leírásokból ő maga is megalkotta a furcsa kerekeket, amit Omni keréknek neveztek el és a NASA fel is használta azokat. Ilyen elemzések és következtetések után mit tud csinálni az egyház és mit fűz hozzá a Vatikán?

Részlet az Összeesküvés-elméletek sorozat 3. „A Vatikán megdöbbentő titkai” című részéből.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partner oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.