CímlapsztorikMisztikum

Rátaláltak az egyiptomi Atlantiszra: egy elveszett világ tárult fel

Ókori civilizáció nyomai a vízfelszín alatt… ma is rengeteg a rejtély körülötte és az azt építő egykori “mérnökökkel” kapcsolatban.

Ókori templom és kikötők a mélyben

Számtalan ókori emlék sejteti egy egykori csodálatos múlt dicső fényét, az ókori egyiptomi város pompáját, melyet sokan csak az egyiptomi Atlantisz néven emlegetnek.

Nem véletlen az elnevezés, mert a várost egykor elnyelte a tenger, pedig mikor épült, még egyfajta partmenti civilizáció élt itt, egy fényes és nagy közösség.

Hirdetés

Hérakleion egyedülálló volt a maga nemében, rengeteg történelmi feljegyzés létezett róla, de sokáig nem találták a nyomát.

A gazdag város a Nílus deltájában lelt “hullámsírra”, itt találtak rá a kétezres éveket követően.

Egykor az egyik legnagyobb kikötőváros volt.

Titokzatos kincs a mélyben

Az elsüllyedt város “kikötőjében” pedig egy rendkívül érdekes kőtömbre lettek figyelmesek.

Egy 195 cm magas, teljesen ép gránitsztélét találtak, melynek díszítése azonos a a kairói múzeum féltve őrzött kincsével, a híres Naukratisz-sztélével.

Az 1899-ben talált sztélén I. Nektanebosz fáraó (Kr. e. 378-362) rendelete olvasható, amely szerint tíz százalék adót vet ki a görög kézművestermékekre, melyből befolyó pénz Neith istennő templomát szolgálja.

Ez gyakorlatilag nem más, mint a hérakleioni másolata.

A város gyors pusztulása istenek akarata volt?

10 vízi hajóroncsra bukkantak az első feltárás során, majd rengeteg különféle kikötőben álló épület maradványára.

Egy egykor elvezsett vízi világ tárult fel a régészek előtt.

Hirdetés

Hatalmas eltörött gránitszobrok maradványai csillognak a víz alatt, melyek a várost elpusztító egykori katasztrófa során rongálódhattak meg.

Érdekes módon az egyik pont Hapi istenséget ábrázolja, aki az áradás istene volt Egyiptomban.

Bizarr párhuzamba állítható ezzel, hogy a várost valószínűleg természeti katasztrófák sora – köztük földrengés, áradás – pusztította el.

Diodórosz görög történész feljegyzései még furcsább egybeesésről írnak:

Egyszer a megduzzadt Nílus olyannyira megdühödött, hogy átszakította a város gátjait, és el akarta pusztítani a várost.

Herkules azonban, aki kedvelte az ott lakókat, gyorsan “összekovácsolta” a gátakat, és visszaterelte a folyót medrébe.

Az egyiptomi Atlantisz romjai azóta is sok rejtélyt tartogatnak, és tele van még mindig a város története rengeteg kérdéssel, amit a jelenkor régészei igyekeznek megválaszolni az utókornak.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!