Címlapsztorik

A Biblia és az ősmagyarok ÖSSZEÉR: Nimród és a Melkizedek -amiről a történelem nem beszél…

Elhallgatott összefüggések… Ami a Bibliából és a törikönyvekből kimaradt…

Sok szerző utal Nimród és Zoroaszter közvetlen kapcsolatára.

Egy hagyomány szerint Zoroasztert elemésztette a tűz, és istenné lett, amikor Oriont megidézte.

Hirdetés

Egy másik szerint Nimródot a szemiták Orionként imádták.

Az ősi Zoroaszterre vonatkozó legáltalánosabb hagyomány azt mondja, hogy megistenülése után a babiloniak hamvait megőrizték és oltalmazóként viselték.

Ez utóbbi mindenképp Nimródra kell vonatkozzon, mivel ő Babilonban mindig a babonás tisztelet tárgya volt.

Ugyancsak az ős Zoroaszternek tulajdonították a tűzimádást, amit a legenda Nimródra is vonatkoztat.

Másik központi alakja az ősi magyar hitvilágnak Melkizedek. Melkizedek – Szálem királya és a fölséges Isten papja – eléje ment a királyok legyőzése után hazatérő Ábrahámnak, és megáldotta.

Ábrahám tizedet adott neki mindenből.

A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya, azonkívül Szálem királya volt…

Vagyis a békesség királya.

Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét.

Hirdetés

Így az Isten Fiához hasonlóan pap marad mindörökké.

Elgondolkodtató….

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld közösségi oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.