Misztikum

A Biblia Kánaán óriásairól ír: bizonyíték az ősi nefilimekre itt a Földön?

Az 1800-as években élt William Frederick, ismertebb nevén Buffalo Bill. Önéletrajzában leírja, hogy egyszer egy indián behozott a táborukba egy irreálisan nagy emberi csontot.

Amikor Bill megkérdezte, hogy honnan származhat ez a lelet, az indián elmondta, hogy azon a környéken régen olyan óriások éltek, akik háromszor nagyobbak voltak az embereknél. Bill azt is leírta, hogy az amerikai indiánok miként emlékeznek egy vízözönre:

Hirdetés

„Ezek az óriások tagadták a Nagy Szellem létezését, ezért ő egy hatalmas vihart támasztott. A víz egyre magasabbra emelkedett, ami a büszke óriásokat a völgyekből felkényszerítette a hegyekbe.

Végül a hegyek teteje is víz alá került, és a hatalmas emberek mind megfulladtak. Miután a föld ismét megszikkadt, a Nagy Szellem arra a következtetésre jutott, hogy az embereket túl nagynak és túl erősnek alkotta. Hogy kijavítsa hibáját, olyan emberi fajt hozott létre, amely kisebb növésű és kevésbé erős.”

Kánaán óriásai A Bibliában, a Krónikák első könyvének 20. fejezetében olvasunk egy olyan óriásról, akinek mindkét kezén hat-hat ujja volt. Az észak-amerikai indiánoknak számos, óriásokkal kapcsolatos legendájuk van.

Az egyik szerint, amikor indiánok idegenekkel találkoztak, felemelt kézzel köszöntötték őket, hogy amikor az ismeretlen szintén felemeli a kezét, le tudják ellenőrizni, hogy annak hány ujja van.

A hatujjú embereket a régmúlt „mitológiai lényeivel” hozták összefüggésbe, és veszélyesnek tartották őket. Érdekes, hogy a sumérok is hat ujjal (és hatalmas termettel) ábrázolták a királyaikat / isteneiket, akikről azt tartották, hogy más csillagokról származtak.

A Biblia beszámol arról, hogy az ókori Kánaán területén megdöbbentően sok óriás élt. Felmerül a kérdés, hogy vajon miért éppen itt?

A Föld számos pontjáról vannak beszámolók hatalmas emberekről, de Kánaán földjén mintha koncentráltan lettek volna jelen ezek az iszonyatos lények.

A Szentírásból tudjuk, hogy Isten terve az volt, hogy Izrael fiait épp itt telepítse le. A teológusok szerint logikus, hogy Isten ősellensége, a Sátán hátráltatni szerette volna a Mindenható tervének a megvalósulását – ezért népesítette be Kánaán földjét ezekkel a lényekkel. De mekkorák lehettek ezek a kánaáni óriások?

Az izraeliták nem sokkal az Ígéret Földjére való megérkezésük előtt megtapasztalták, hogy a Vörös-tenger szétnyílik előttük, hogy Isten hatalmas csodákkal megszabadítja őket Egyiptom földjéről, hogy tűzben leszáll a Sínai-hegyre.

Hirdetés

Ugyanezek az emberek mégis nagyon megijedtek, amikor meglátták az Anák fiait. (A többi óriás közül, akikkel a zsidók Kánaán földjén találkoztak, őket emeli ki Mózes is, amikor ezt mondja: „Nagy és szálas népet, Anák-fiakat, akikről magad is tudod és magad is hallottad: kicsoda állhat meg Anák fiai előtt?”)

Az említett könyv szerzője, Dennis lindsay szerint ugyanis a kémek nem túloztak, amikor azt mondták, hogy „olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák”. Illetve ámos próféta sem túlzott, amikor az emoreusokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „magasak voltak, mint a cédrusok, erősek, mint a cserfák”. (ámos 2:9) (A libanoni cédrusok akár 30 m magasra is megnőnek.) Mózes egy további érdekes adalékkal is szolgál, ami az óriások méretére utal.

Amikor a zsidó kémek visszatértek a föld kémleléséből, hoztak egy szőlőfürtöt, amely olyan nagy volt, hogy „ketten vitték azt rúdon” (4Mózes 13:24).

Egy ilyen méretű szőlőfürt egy 8-10 méter magas embernek lenne akkora, mint a hagyományos szőlőfürtök nekünk. Ha valóban ilyen hatalmasak voltak a kánaáni óriások, az azt is megmagyarázná, hogy miért mondták a kémek a földről azt, hogy az „megemészti a lakóit” (4Mózes 13:33).

Ilyen méretű embereknek ugyanis rettenetesen sok élelemre lett volna szükségük.

Aszályok idején valószínűleg minden élőlényt felfaltak volna, ami az útjukba került.

Az óriások azért is kelthettek félelmet, mert mind a Biblia, mind más források arra utalnak, hogy kifejezetten erőszakos, rosszindulatú, kegyetlen lények voltak.

A népek mesevilágában is szinte minden esetben gonoszak az óriások – az egyik legismertebb angol gyermekmondóka is arra utal, hogy az óriások messziről megérzik az emberi vér szagát, és emberi csontokat megőrölve készítenek maguknak kenyeret.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld közösségi oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.