Misztikum

Az Antarktisz alatti portálon át lehet eljutni Agarthaba, a belső Föld birodalmába?

A koordináták adottak egy nemrég előkerült titkos náci térképen… Létezhetett a legendás elveszett civilizáció otthona?

Régóta kering egy rendkívül érdekes legenda arról, hogy a nácik titokban Hitler parancsára több ízben is egy titokzatos birodalom keresésére indultak.

Expedíciókat szerveztek világszerte, így egyes csoportok eljutottak Tibetbe, vagy az Andok hegyvidékeire is inkognitóban.

Hirdetés

Az Antarktisz pedig mindig is egy kiszemelt célpont volt, már csak a Hitler által létesíteni kívánt rejtett bázis miatt.

Mint ismeretes, a németek a második világháború elvesztését követően a teljes vezérkart oda menekítették volna ki az összeesküvés elméletek hívei szerint.

Úgy tudni, hogy a németek erősen érdeklődtek az úgynevezett Belső Föld elmélet iránt is.

Igaznak gondolták, de legalábbis úgy gondolták, hogy egy próbát megér a felderítés.

Azt hitték ugyanis, hogy egy olyan ősi tudás és technológia, valamint szövetséges lesz az, amire rátalálnak, mely a háború menetét is megváltoztathatta volna.

Agartha egy föld belsejében létező birodalom, mely egy belső Nappal rendelkezik, oxigénnel – melyek a föld felszínéről lenyúló járatokon és titkos szellőzőkön át jutnak le – és vízforrásokkal.

Egy alternatív világ jött létre odalenn, miután a felszínről száműzetésbe vonultak az egykori felszínen lakó magasan fejlett emberi civilizációk.

Egészen 1967-68-ig nem volt konkrét bizonyíték arra, hogy igaz lehet a legenda.

Aztán a Föld körül keringő első műholdak érdekes dolgokat figyeltek meg.

Hirdetés

Az ESSA-7 nevű műhold ugyanis azt fotózta le az űrből, amint egy hatalmas lyuk tátong az Északi-sark helyén.

Ez pedig teljességgel lehetetlen, hacsak nem volt nyitva akkor egy átjáró a belső Földbe. Sokan ugyanis úgy tartották, hogy a Föld sarkainál találhatóak az időnként nyitott lejáratok.

A nácik rengeteg energiát öltek bele Hitler parancsára abba, hogy megtalálják a belső Föld lejáratát. Hitler ugyanis tudta, hogyha a belső Föld népével valahogyan szövetségre tud lépni, legyőzhetetlen birodalommá válhat a náci Németország.

Készült egy rejtélyes térkép, mely pontosan megjelölte, hol van az Agartha-ba vezető átjáró.

Mindehhez egy Karl Unger német tiszt levele is mellékelve volt, melyben egy instrukció volt olvasható, hogyan kell lejutni a Föld mélyére.

Unger egy U-209-es tengeralattjáró fedélzetén tartózkodott, Heinrich Brodda parancsnokkal. Az információk szerint elérték a belső Földet, de egy rejtélyes oknál fogva eszükbe sem jutott visszamenni a felszínre.

Az utasítást szigorúan követni kell!

  1. Ereszkedés a süllyedési ponttól fél sebességgel, jobbra elhajlás 10°, 5°-os nehézségi elhajlással. Távolság 188 sm. Adott mélység – 500 méter. (Mivel a folyosóban való mozgás során a hajótestre ható nyomás manőverezés közben jelentéktelen.)
  2. Emelkedés. Teljes terhelés komoly nyírással. Emelkedési szög 23°, 22°-os elhajlással. 190 méter felfelé. Távolság 75,5 sm.
  3. Bonyolult manőver! Emelkedés teljes sebességgel komoly nyírással. Emelkedési szög 41°. Haladás egyenesen előre. 110 méter felfelé, távolság 21,5 sm. Utána jobbra elhajlás 8°-al, a felszínre emelkedésig 81 sm távolságban.
  4. Tovább haladni a felszínen egy jobb oldali 8°-os elhajlással. Távolság 286 sm.

5., 6. Nehéz manőver! Ereszkedés. Nehéz 45°-os hajlással 240 méteres mélységbe. Távolság 60 sm. Utána egy 20°-os elhajlás, melynél az ereszkedés 310 méterre a folyosó bejáratához folytatódik. A 310 méteres jelnél a nehéz süllyedést folytatni kell. Ereszkedési szög 7° 360 méterig, távolság 70 sm. További jobbra elhajlás 31°-os 380 méter mélységig.

Süllyedés, nehéz elhajlás 22°-os szögben. 100 méter felfelé 26°-os nehéz elhajlással. Távolság 43 sm.

7 Emelkedés. Komoly nyírás. Emelkedési szög 45°, egyenesen előre, amíg el nem érik Agartha felszínét. Távolság 70 sm.

8 Tovább Agarthaba. Teljes sebesség. Egyenesen előre haladni, amíg az új fény nem látható. A mágneses pólusok változása. Az iránytű és az eszközök változásait figyelmen kívül kell hagyni.

További instrukciókért lásd a hármas számú csomagot, Agartha elérése esetén.

Később előkerült az instrukcióhoz mellékelt térkép is, melyen elsőre feltűnik a rendkívül szokatlan jelölés az Északi-sarknál és a déli pólusnál is.

A térkép szerint a Föld sarkain át lehetett lejutni a belső világba, ami alapjaiban tér el a miénktől.

A térképet előkerülésekor nagyon sokan megvizsgálták, és nem találtak arra utaló jeleket, hogy modernkori replika vagy hamisítvány lenne…

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld közösségi oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.