Misztikum

Jézus Indiában: eltitkolt tanítások, a Messiás titkos élete egy másik kontinensen

Bizonyítékok a buddhista feljegyzésekben: tagadhatatlan párhuzam, az evangéliumok erkölcsi tanítása egyértelműen megtalálható a Jézus idejében készült buddhista könyvekben.

Ezek a tények egymás mellé helyezve minden kétséget kizárnak a tekintetben, hogy Jézus járt Indiában, és ott is halt meg.

Párhuzamok a két tanítás között: tagadhatatlan kapcsolódás

Aki valamilyen szinten tanulmányozta már az egyes vallásokat és azok tanításait, az rájöhetett valamire.

Hirdetés

Mégpedig arra, hogy nagyon erős párhuzamok vannak többek között a buddhizmus és a kereszténység között. A Jézusi tanítások nagy része szinte megegyezik Buddha tanaival.

Mindez pedig nem a véletlen műve…

A buddhizmus erkölcsi tanításának egy része az evangéliumokra emlékeztet.

Ráadásul ugyanúgy Fényként hivatkoznak mind Jézusra, mind pedig magára Buddhára is.

A buddhista krónikák tudtunkra adják, hogy a megkísértésének idején Buddha böjtölt, s ez a böjt egészen negyven napon át tartott. Az evangélium olvasói tudják, hogy Jézus ugyancsak negyvennapos böjtöt tartott. Bárki, aki ismeri Buddha és Jézus tanításait, hasonlóképpen elcsodálkozik azokon a közeli hasonlóságokon, amely a két személy erkölcsi tanítása között fennáll.

Például, az evangéliumok azt mondják, hogy álljunk ellen a gonosznak, szeressük ellenségünket, éljünk szegénységben, ne legyünk büszkék, hazugok vagy kapzsik.

Buddha pontosan ugyanezeket tanítja.

Habár a buddhista tanítás ezekre a dolgokra nagyobb hangsúlyt fektet, olyannyira, hogy akár csak csupán egyetlen hangya megölése is bűnnek számít.

A buddhizmus egyedülálló alaptétele az egész világgal való együttérzés, kutatván valamennyi ember jobb életének lehetőségét, hasonlóképpen az összes állatét is, valamint az egység szellemének és a kölcsönös szeretetnek az előmozdítását.

Hirdetés

Pontosan ugyanez az evangéliumok tanítása is. Megismételve, ahogy Jézus elküldte tanítványait különböző országokba, s önmaga is útra kelt, ugyanez a helyzet Buddhával is.

Rengeteg egyéb párhuzamot lehetne napestig sorolni.

Jézus nyomai Indiában, eltitkolt tanítások

De mi a konkrét bizonyíték arra, hogy Jézus valóban Indiában járhatott?

Teljesen bizonyosnak tűnik, hogy Jézus ellátogatott Tibetbe.

Az a tény, hogy a keresztény tanítás és szertartásrend oly mélyen hatott a tibeti buddhizmusra, megkerülhetetlenné teszi a feltételezést, hogy Jézus a tibeti embereket is meglátogatta.

Továbbá, Buddha buzgó követői, miként azt a buddhista írások kijelentik, mindig is erős várakozással tekintettek a találkozás elé, hangosan kiáltották, hogy a vágyakozásuk Jézus hazájukba látogatásának mintegy előjátéka.

Elgondolkodtató, de a kifejezés, Metteyya oly gyakran megtalálható a buddhista irodalomban, hogy kétség nem fér hozzá, a jelentése: Messiás.

H.T. Prinsep, Tibet, Tatária, Mongólia című kötetének 14. oldalán a Metteyya Buddhával kapcsolatosan, aki igazából a Messiás…

A buddhista feljegyzésekben található bizonyítékok között szerepel az, amely a már említett Oldenberg Buddhizmus című kötetében található, a 419. oldalon. Itt azt olvashatjuk, hogy a hivatkozott könyv szerzője Mahavagga (1. szakasz, 54. oldal), így ír:

volt egy ember, Rahulta, aki Buddha örököse volt.

Ezt a bizonyos Rahultát nemcsak Buddha elkötelezett tanítványaként írják le, hanem a fiaként is emlegetik. A buddhista feljegyzések alapján biztos vagyok benne, hogy ez a Rahulta nem más, mint Ruhullah, vagyis Jézus egyik címének hordozója, a Rahu.

Jézus sírja Indiában?

Nem mellékes dolog, hogy a legősibbnek tartott Márk evangéliumából teljesen hiányzik a feltámadás történet, ez tesz ugyanis konkrét utalásokat Jézus Indiába menekülésére.

Amikor néhány embernek később „megjelent”, azt hitték „feltámadt” és ezt is kezdték el róla terjeszteni.

Tamás még a sebeit is megtapogatta, Jézus pedig együtt evett tanítványaival. Ám Jézus megtapasztalhatta, nem maradhat Júdeában, mert halálra keresik. Menekülnie kellett tehát.

Tamás küldte előre, aki Indiába, Gondopher, hun királyhoz, majd követte őt. Jézus Indiában van eltemetve, Srinagarban.

Mária Magdolna és a fiuk sírja ugyancsak Srinagarban található. (A kérdés rendkívül könnyen eldönthető lenne, a Srinagarban található sír csontváza és a Torinói- és/vagy az Ovideó Lepel DNS-tartalmának összehasonlításával. Még a kérdés felvetése is „istenkáromlásnak” minősül természetesen a Vatikánban…

Vajon miért…?

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!