Misztikum

Jézus szarkofágja Kasmírban? Indiában temették el, DNS vizsgálat bizonyíthatná a személyét, a Vatikán őrjöng!

Egy titkos szentély, egy kápolna rejti a szarkofágot, mely a feljegyzések szerint Jézus Krisztus földi maradványait rejti, aki a feltámadás után Indiába menekült és telepedett le. Mi az igazság Krisztus csontjai körül…?

Jézus teste évtizedeken át érintetlen maradt

Sokan nem hiszik el, pedig a helyiek meg vannak róla győződve, hogy Krisztus urunk járt Indiában, mi több Kasmírban telepedett le, majd halt meg.

Egészen haláláig terjesztette az erkölcsi tanításait, melyek a buddhizmussal párhuzamba vonhatók.

Hirdetés

Egy ősi szentély, egész pontosan egy sírhely őrzi a helyét annak a szarkofágnak, mely fölé ezt a titokzatos építményt emelték, és melyben a szarkofág állítólag valóban Jézus testének maradványait tartalmazzák.

A helyiek között olyan generációkon átívelő szóbeszédek keringtek, miszerint Krisztus teste a halála után még évtizedeken át érintetlen maradt, mintha csak pihent volna.

A hosszú évszázadok alatt azonban az enyészeté lett, átadta lelkét az Istennek, hátrahagyva földi porhüvelyét.

Márk evangéliumának ősi változata

Eredetileg Márk evangéliumának egy korai változata utalt arra, hogy mi is történt pontosan Jézussal a feltámadást követően.

Azonban ezeket a részeket kivették belőle, majd próbálták megmásítani, egy részük pedig a Bibliából száműzve apokrif iratként végezte.

Ezek egy részét a Siai-kódexben lehet megtalálni, mely a Bibliával ellentétben sokat foglalkozik a feltámadás körüli történésekkel, és ír arról, hogy Jézus a halálát követő feltámadás után két segítőjével menekült Indiába.

A két segítő a feljegyzések szerint Mária Magdaléna, és Mária, az anyja volt.

Végül Kasmírban telepedtek le, ahol Jézus újra tanítványokat kezdett maga köré gyűjteni, beszédeket mondott, és haláláig tejeztette a krisztusi tanokat.

Mária földi maradványai Pakisztánban

Ebből az is következik, hogy nemcsak Jézus sírja található itt. Mária sírja a mai Pakisztánban, az indiai határ közelében fekszik, egy katonai területen.

Hirdetés

Az itt élők évezredek óta őrzik a tudást, hogy abban a sírban Mária, Jézus anyja nyugszik. Mária Magdaléna pedig a Himalájában – ma Kínához tartozó területen – van eltemetve.

Visszatérve Jézus állítólagos sírjára: Ez a hely ma Srinagarban van, Kasmír fővárosában található. Arról nincsenek pontos adatok, hogy meddig élt, de a feljegyzések szerint kivételesen hosszú ideig volt jelen az emberek között.

Végső bizonyítékok Jézus személyére?

Később egy kápolnát építettek a szarkofágja fölé. A szentély Rosabal névre hallgat, ami lefordítva annyit tesz: a próféta sírja.

S a legenda szerint Jus Asaf (Youza Asouph) nevű szent nyugszik itt. A helybéli muszlim hívők zöme szerint õ egy iszlám szent, míg mások, köztük jó néhány kutató és tudós szerint Yuz A-Saf nem más, mint Jézus.

A sír elemei: külső faszarkofág, belső faszarkofág, két faragott sírkő, egy kőtábla, lábnyom ábrázolással, Egy négyszögletes kőtábla, Egy fakereszt, Egy fa füstölőtartó.

Hassnien professzor gipszöntvényt készíttetett a lábnyomfaragásról, így szemrevételezhető az negatív és pozitív formában. A faragás a valódinál valamivel nagyobb, sematikus két talpat ábrázol.

És itt jön az egyedi sajátossága. Ugyanis a kőbe bele vannak vésve a keresztre feszítés nyomai, vagyis a stigmák. Két holdsarló alakú bemetszés formájában.

Mint jól tudjuk, a stigmák a történelemben senki máshoz nem kötődnek, csak Jézushoz. Jóllehet a rómaiak ezreket, tízezreket végeztek ki kereszten, többek között Spartacust, de a stigma csak Jézusé.

A Vatikán őrjöng, hallani sem akar róla

A dolog érdekessége az, hogy a Vatikán számára egyszer és mindenkorra tisztázni lehetne a kérdést. van ugyanis nekik egy Torinói leplük, melyről váltig állítják, hogy valódi ereklye.

Ez az a lepel, melybe állítólag Krisztus meggyötört testét csavarták a keresztre feszítést követően, és vérnyomokat is tartalmaz, melyeket már több ízben tudományos vizsgálatnak vetettek alá.

DNS mintákat lehetne venni mindkét leletből összehasonlításra, és ez megadhatná a végső választ.

Azonban a Vatikán erről hallani sem akar. Talán nem kiderülne, hogy Jézus története nem ért véget a Mennybe menetellel…? vagy talán azért, mert az derülne ki, hogy a Torinói lepel nem igazi…?

A kérdés megválaszolását az olvasóra hagyjuk.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!