MisztikumMúltidéző

Jézus titokzatos 13. tanítványa: a Vatikán keveset beszél róla, akárcsak a Biblia, pedig Júdást, az árulót helyettesítette

Jézus 13. tanítványának titka… mindaz, ami a Biblia mögött van.

Jézus apostolaival, tanítványaival kapcsolatban nagyon kevés információ maradt fenn, de bizonyos dolgokat lehet tudni.

Ők 12-en együtt utaztak Jézussal abban időben amikor Jézus hirdette az igét, így jól ismerte őket.

Hirdetés

Mi több, néhányan a rokonai is voltak, ez nem sokak által ismert tény.

A két fivér, Jakab és János nyilvánvalóan Jézus első unokatestvére. Ha pedig igaz az, amit sokan gondolnak, hogy Alfeus Jézus nevelőapjának, Józsefnek volt a testvére, akkor Alfeus fia, Jakab apostol szintén Jézus unokatestvére.

Rengeteg egymásnak ellentmondó információ van arról, hogy a tanítványok valójában mindig tizenketten voltak-e.

Egyes források ugyanis arra hivatkoznak, hogy a Titkos Vatikáni levéltár számos olyan dokumentumot rejthet a lezárt szárnyban, amik egy 13. tanítványról tesznek tanúbizonyságot.

Valójában azonban nem ennyire túlmisztifikált ez az egész, a Biblia is említi, utal rá egy ízben.

„A tizenkét apostol neve pedig ez:

Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András; Jakab, a Zebedeus fia, és testvére, János; Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt.”

A Biblia a Márk 3:16–19-ben és a Lukács 6:13–16-ban is felsorolja a tizenkét tanítvány/apostol nevét.

A három szakasz összevetésével néhány apróbb eltérést találunk. Úgy tűnik, hogy Taddeus még „Júdás, a Jakab fia” (Lukács 6:16) és Lebbeus (Máté 10:3, Károli) néven is ismert volt. A kananeus Simon másik neve Simon, a Zélóta (Lukács 6:15).

Hirdetés

Egyes elképzelések és a Biblia utalásai szerint a 13. tanítvány Mátyás volt, és eredetileg Júdás helyét töltötte be, aki elárulta, és megtagadta Jézust.

Ez Máté evangéliumában is le van írva (27:5)

Így Jézusnak 11 tanítványa volt egy rövid időn át, azonban egy Mátyás nevű illető csatlakozott, pótolva az “árulót”, így összesen 13 tanítvánnyal rendelkezett Krisztus.

Mátyásra való utalás van az Apostolok cselekedeteiben 1:12-26-nál.

Néhány bibliatanító szerint Mátyás apostolsága nem volt érvényes; szerintük Isten Pál apostolt választotta Júdás helyére.

Néhány bibliatanító szerint Mátyás apostolsága nem volt érvényes; szerintük Isten Pál apostolt választotta Júdás helyére.

Péter elképzelése szerint az új apostolnak, aki Júdás helyére kerül, két előfeltételnek kellett megfelelnie:

János keresztségétől kezdve Jézus mennybemeneteléig Jézus sal és a tanítványokkal kellett járjon, és tanúja kellett legyen Jézus feltámadásának is.

Így tanúskodhat majd Jézus feltámadásáról.

A gyűlés elfogadta Péter elképzeléseit. Két jelöltet állítottak: Józsefet, akit Barsabbásnak* is neveztek, Jusztusz melléknévvel, valamint Mátyást.

Azután imádkozni kezdtek:

„Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson” (ti. „gyötrelem helye”; Lk 16,28).

Majd sorsot vetettek*, és a sors Mátyásra esett. Általános egyetértéssel fogadták be a 11 apostol közé.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!