Érdekes világMisztikum

Kiásták az 1700 éve élt pápa testét: bizonyíthatja, hogy a bibliai Jézus sosem létezett?!

Egy holttest mindent boríthat az egyház 2000 éves hazugságaival kapcsolatban…

Bizonyíték, mely mindent megrengethet

Mi van, ha Jézus talán sosem létezett? Legalábbis nem abban a formában és nem úgy, ahogyan a Bibliából ismerjük?

Könnyen elképzelhető, ugyanis az egyik pápa múmiájának feltárásakor megdöbbentő dolgokra bukkantak.

Hirdetés

Bizonyítékokat találtak arra, hogy a Messiás története talán csak egy nagy fikció, egy ügyes “mese”, mely a Vatikán hatalmi törekvéseit szolgálta.

2000 éves titok eltemetve a pápával

Az egész azzal indult, hogy egy 1700 évvel ezelőtt élt pápa mumifikálódott maradványait tárták fel, vették alaposabban górcső alá.

I. Szent Piusz egy olyan titkot vitt magával a sírba – szó szerint – mely mindent átírhat.

Magát a Bibliát is.

Sőt, bizonyos értelemben megtörtént, mivel éppen arra lehet bizonyíték, hogy a Jézusról szóló történetek egy része csupán mesterkélt kitaláció, vagy nem úgy történt, ahogyan ma mindenki ismeri.

A pápa eredetileg az olaszországi Aquilea városában született, és 155-ben halt meg, szintén ott, ahol végül egy katedrát emeltek a sírja fölé.

1789-ben azonban a katedrát lerombolták, majd a sírt is megnyitották, hogy a testet áthelyezzék.

Ekkor döbbentek meg alaposan azok, akik jelen voltak a koporsó felnyitásakor, ugyanis amikor sikerült kinyitni, akkor egy szinte tökéletesen épségben lévő test fogadta őket….

2010-ben történt meg az addigi legalaposab vizsgálat, ekkor a pápát környező dolgokat, tárgyakat is átvizsgálták, ekkor bukkantak rá a titokra…

Hirdetés

Titkos jegyzetek Jézusról

Kiderült, hogy a holtteste feje alatt lévő tartópárna tele volt korábban növényekkel és zöldségekkel, ez nyomta el hosszú időn át a holttest szagát, és egyben képes volt azt konzerválni is.

A párna belseje azonban egy sötét titkot rejtett. Egy megdöbbenően sötét titkot, melyről az egyház tud, és mindig is tudott, de megöltek bárkit, aki ezt felfedte korábban, Isten nevében.

Ezek a dokumentumok apokrif iratok voltak, de még annál is súlyosabb dolgot sejtettek az egyszeri olvasókkal: Jézus megváltástörténete csak kitaláció.

Erre utalna azok a szövegek, melyek a Biblia korai szövegezései szerint íródtak. Sőt, bebizonyosodott róluk, hogy jóval régebbiek a legelső ismert forrásnál.

Vagyis a Bibliának volt egy korai vázlata, ráadásul nem is egy ilyet találtak a párnában.

Mindegyik másként meséli el vázlatosan Jézus történetét.

Vagyis az egyház legnagyobb hitéleti története, a világ által is ismert megváltás sztori csak egy írói találmány volt…?

A nagy Jézus-hazugság?

A kérdés csak az, hogyha valóban így van – márpedig a bizonyítékok erre utalnak – akkor mire volt ez jó a Vatikánnak, az egyháznak?

A válasz nagyon egyszerű.

Az egész nem volt több, mint egy eszköz, a Vatikán és a pápaság hatalmának megszilárdításához.

A Bibliát a niceai zsinat előtt sokkal több evangélium alkotta, ezeket azonban kigyomlálták, mert nem illettek abba a képbe, amit ők szerettek volna kialakítani Jézusról.

Jézus létező történelmi személy volt, de egy egyszerű halandó ember, nem csodatévő.

A Vatikán pedig Isteni, azaz égi legitimációt akart magának, hiszen ezen előjogokkal “Isteni parancsot követve” bármit megtehettek, amit csak akartak.

A dokumentumok között több száz olyan történetet találtak, melyek mind hasonló megváltás történetek voltak, csak más-más személynevekkel és más aspektusokkal, eltérő életutakkal…

Vagyis Jézussal és a történetével kapcsolatban valami nem kerek, és ezt az egyház nagyon jól tudja.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!