CímlapsztorikÉrdekes világ

Nah Hammádi-i írások: valóságunk az Arkhónok mesterséges mátrixa: mind a rabjai vagyunk

Ez lehet az emberiség és a minket körülvevő “valóság” talán legsötétebb titka…

Csak akkor olvasd el, ha feltétlen kíváncsi vagy a teljes igazságra a világunkról, mert nem fogsz tudni utána nyugodtan aludni!

Végig át lett ejtve az egész civilizációnk?

Hirdetés

1945-ben Egyiptomban Muhammad Ali gazdálkodó az egyik sziklatömb alatt egy nagy edény vörös agyagba botlott. Ez Jabal alTarif környékén történt, nem messze Nag Hammáditól.

Amikor Ali és a többi gazda összetörte a talált tárgyat, felfedezték a titokzatos tartalmát, amely 13 bőrrel átkötött papirusz kötegből állt.

Akkoriban sem Alinak, sem másnak nem tűnt fel, hogy ezek a kereszténység legősibb dokumentumai, a gnosztikus írások.

A keresztény vallások a mai napig elutasítják a gnosztikus írásokat, amelyek többek között azt mondják, hogy az emberiség szellemét évezredek óta az Arkhónoknak nevezett lények irányítják.

Az Arkhónok elutasították az úgynevezett Isten Fiának megtestesülését. A gnosztikusok azt állították, hogy Jézus csak egyfajta áltestben látogatta meg a földi világot.

A gnosztikusok mindig is elutasították az úgynevezett kereszten való megváltás elemét.

Nag Hammádi írásait gyakran tévesen evangéliumnak nevezik, ami nem igaz. De tény, hogy egyértelműen az evangéliumok írásának idejére nyúlnak vissza.

Felfedezésük óta ezek váltották ki a legszélesebb körű találgatásokat. A szentírásokat Jézus Krisztus feltételezett beszédeinek laza gyűjteményének tekintik.

Az egyház eretnek hamisítványoknak tekinti Nag Hammádi írásait.

Hirdetés

A gnosztikusok Nag Hammádi írásainak tanulmányozása közben érdekes feljegyzésekre bukkantak. A feljegyzések anorganikus lényekkel – az Arkhónokkal – történt találkozásokról tartalmaznak jelentéseket. A gnosztikus tanítások azt állítják, hogy ezek a lények bolygónk létrejötte előtt jelentek meg.

A továbbiakban azt mondják, hogy az Arkhónok a mi naprendszerünket saját területüknek tekintik.

Az a kérdés, hogyan gondoljunk az Arkhónokra, még mindig megosztja a modern tudományt.

A gnosztikus tanítások azon az elméleten alapulnak, hogy ezek az entitások tisztán fizikai természetűek, ami az egyik lehetséges oka annak, hogy a modern tudomány miért nem veszi komolyan ezt a
kérdést.

Lehet, hogy az Arkhónok és az úgynevezett démonok ugyanabból a filozófiai és energetikai lényegből származnak? Hiszen még az Ó- és Újszövetség is leírja a démonok létezését. Ezeket a lényeket a sötét világ uralkodóiként írják le. Még maga Jézus is gyógyította a betegségeket az
ördögűzés egy formájával.

A gnosztikus tanítások szerint az Arkhónok és a démonok képesek irányítani áldozataik elméjét. Más szóval, ez egy zseniálisan felépített
spirituális kontrollrendszer. Az Arkhónok a megtévesztés ideális hírnökei, és pontosan ezt mondják a gnosztikus tanítások.

Az Arkhónok az úgynevezett tudatalatti kondicionáló technikákon keresztül befolyásolhatják tudatunkat. Szent János Apokalipszisében Jézus tanítja testvérét, Jakabot, mondván, hogy világunkat démonok – Arkhónok – őrzik, akik elzárják az emberben a kapcsolatot a fizikai és a lelki világ között, miközben az emberi szellem fogságban van.

Jézus nagyon gyakran nevezte az Arkhónokat a világ urainak. A gnosztikus kódexekben még különféle fizikai leírások is találhatók az Arkhónokról.

Alapvetően két típusa van: embrionális típus, amely hasonló az újszülötthöz, és drákói, hüllő típusú.
Ez az információ nagyon fontos, mert az UFO-környezetet ebben az összefüggésben vizsgálva gyorsan kiderül, hogy az embrionális típus fenti leírása pontosan megfelel a nagy fejű, jellegzetes fekete, mandula alakú szemmel rendelkező szürkéknek.

Ugyanez mondható el a hüllőkről is. Ezzel kapcsolatban érdemes lehet elfogadni azt az elképzelést, hogy az Arkhónok képesek átmenetileg materializálódni, fizikai lények formájában megjelenni, és földönkívüli látogatók alakjában megtéveszteni minket mimikájukkal.

Most az az elmélet terjed, hogy nem részei háromdimenziós valóságunknak, hanem más helyekről hatolnak be, és csak itt tartózkodásuk idejére vesznek fel anyagi testet. Hogy pusztán biológiai testről van-e szó, az nem bizonyított végérvényesen, bár természetesen vannak különféle állítások.

A gnosztikusok azt is elmondják nekünk, hogy az Arkhónok olyan környezetben léteznek, amely öt vagy még több dimenziós szintből áll.

Ebben az esetben egy nagy rezonanciájú fajról van szó, amely képes megtámadni és potenciálisan elfoglalni finomtestünk egy bizonyos részét, hogy ily módon irányítása alá vegye az embereket. Jacques Valli, az ismert tudós és UFO-kutató sok ponton egyetért az eredeti gnosztikus elmélettel, ami azt sugallja, hogy az UFO-jelenség alapvetően egyfajta megtévesztő program.

Más történelmi írások még azt is mondják, hogy az Arkhónok az univerzum egyfajta isteni alkotói és a Demiurgosz segítői.

Azt mondják, hogy ez az isten az emberi faj és a transzcendens Isten között állt, aki csak az ember valódi természetének ismerete révén válhatott istenivé.

Az Ószövetségben az arkhónok bukott angyalokként és démonokként szerepelnek. Robert Stanley kutató azt állítja, hogy ezeket a félelmetes lényeket űrutazók hozták be a világegyetembe a nagyon-nagyon távoli múltban a Naprendszerünk közelében található csillagkapukon keresztül. Stanley a Nag Hammádi anyagaira is hivatkozik.

John Lash, a The Reptilian Agenda című könyv szerzője azt írja, hogy a gnosztikus tanítás az Arkhónokat földönkívüli erőként érzékeli, amely öntudatlanul hat az emberi elmére és intellektusra, és letéríti azt a helyes és egészséges útról, ami viszont oda vezet, hogy gyakran hajlamosak
olyan irracionális és atipikus cselekedetekre, mint a kapzsiság, háborúk, hatalom.

A gnosztikus tanítások azt is sugallják, hogy az Arkhónok igyekeznek megakadályozni bennünket abban, hogy felismerjük és elfogadjuk azt az ajándékot, amelyet az Isteni Elme adott nekünk fényünkben, teremtő erőnkben.

Szociológiai értelemben ez azt jelenti, hogy az Arkhónok elsősorban a valláson és a politikán keresztül hatolnak be tudatunkba, így az ember
fokozatosan képes szembefordulni saját veleszületett lehetőségeivel, beleértve a természeti törvények szisztematikus megsértését is.

Ebben az összefüggésben a gnoszticizmus azt állítja, hogy az Arkhónok képesek úgy manipulálni a tudatunkat, hogy a végén az ember valamiféle csalóprogramja lehet.

Tekintettel az emberiség korunkban meglévő zavarodottságára és a sok elterjedt hazugságra, egy ilyen forgatókönyv nagyon is lehetséges.

Ennek az entitásnak a munkájára ugyanis jellemző, hogy elképzeljük és igaznak vesszük a dolgokat, tudván, hogy a valóságban ez ennek a valóságnak egy lehetséges szimulációja lehet.

A gnosztikusoknak nagyon figyelemre méltó felfogásuk volt arról, hogy az ember milyen messzire letért valódi útjáról, így (hipotetikusan szólva) a legrosszabb esetben soha nem éri el a célját.

A gnosztikus tanítások ebben az összefüggésben azt is mondják, hogy az emberiség csak akkor menekülhet ki az Arkhónok befolyása alól, ha különleges kapcsolatban áll a szellemi hatalommal, amelyet Sophiának (a bölcsesség ószövetségi istennőjének) neveznek, hogy kellőképpen biztosítsa az emberi jövőt a Föld bolygón. Potenciálisan az Arkhónok azáltal képesek leginkább ártani nekünk, hogy elválasztják Felsőbb Énünket az Elsődleges Forrástól, a Teremtőtől.

Nagyon leegyszerűsítve úgy képzelhetjük el, hogy lelkünket a sötétségbe taszítjuk. A közelmúltban sok kutató kezdett arra a véleményre hajlani, hogy az Arkhónok elménket számítógépként tudják felfogni, amelyet egy bizonyos irányban vezérelnek állandó parancsok kiadásával.

Ezzel kapcsolatban olyan pletykák terjednek, hogy az Arkhónok valamiféle vírus, amely megöli a szabad akaratunkat.

A gnosztikusok mindig is tudták, hogy az ember szinte teljesen arkhonizálható. A gnosztikusok mindig is látták az Arkhónok emberi arcát az élet minden területén, de különösen az emberi társadalmak, intézmények és így tovább alapvetően gonosz természetében.

John Lash kutató azt állítja, hogy bár az arkhónok fizikailag léteznek, a valódi veszély, amelyet az emberekre jelentenek, nem a bolygó potenciális inváziója, hanem az emberi szellem inváziója.

Ha figyelembe vesszük ezt a hipotézist, akkor az Arkhónok útja vörös szálként vezet végig az emberiség egész történelmén, még a mi korunkban is.

Úgy tartják, hogy az elmúlt évszázadok szinte minden rendszere a tudat arkhonikus erők általi szennyezésén alapul.

A fenti feltételezések ismeretében a misztikus-fasiszta ideológia dominál mai társadalmunkban. Ezt a misztikus-fasiszta ideológiát vírusnak kell tekinteni, amely futótűzként terjedt el a Földön az elmúlt száz évben.

De mit tehetünk, hogy sikeresen leküzdjük ezt az őrületet? A gnosztikusok úgy gondolták, hogy csak a belső és külső őrülettel és embertelenséggel szembesülve láthatjuk meg azt, ami igazán emberi.

Forrás: ÚjVilágtudat

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.