Misztikum

Titokzatos piramis-erő: orosz tudósok fedezték fel a piramisokból áramló energiát, mely mindenre hatással van!

A “Fáraó fénye” képes gyógyítani, lelassítani az időt, és megváltoztatni a dolgok molekuláris szerkezetét? Egy nagyszabású kísérletben piramisokat építettek, és megdöbbentő dolgokat sikerült műszerekkel mérniük a közelükben.

Orosz tudósok jöhettek rá a piramisok végső titkára. A valódi okra, hogy miért is épülhettek ezek egykor meg Egyiptomban, és miért tulajdonítottak az akkori építők és a nép ilyen nagy jelentőséget nekik.

A tudósok által tudományosan megmért eredmények szinte semmi mással nem magyarázhatók.

Hirdetés

Csakis egy titokzatos piramis-erő létezésével, mely a tudomány számára még fehér folt…

A piramisok ugyanis az eredmények szerint képesek befolyásolni a tárgyak anyag és kristályszerkezetét, vagy azok “öregedését” is.

Zavarba ejtő felfedezés: világunk törvényeinek is ellent mondanak

Karel Drbal rádiótechnikus 1949. november 4-én szabadalmat nyújtott be a cseh szabadalmi hivatalnál – az általa készített piramis formájú borotvaélezőre.

10 év múlva 1959. augusztus 15-én meg is kapta a szabadalmat, miután sikerült bebizonyítania, hogy a piramis valóban megőrzi a borotvapenge élét.

Az 1980-ban, illetve 81-ben megjelent Piramiserő I. és Piramiserő II. című könyvben több piramiskísérletről számolt be nyolc elismert kutató.

A vizsgálatok a borsó- és babhajtások fokozott növekedésére, a nyers hús jobb tartósítására, a torokbaktériumok és az élesztőcsírák csökkent szaporodási rátájára terjedtek ki, egy négyszögalapú piramis szerkezet alatt.

Oroszországban is kísérleteztek a piramis-erővel.

A piramis belsejében mínusz 40 fokot mértek, ennek ellenére a víz még folyékony állapotban maradt.

Egyetlen ütésre a víz láncreakciószerűen kikristályosodott és megfagyott.

Hirdetés

A piramisban tárolt magvak az elvetést követően kétszer annyi termést hoztak, az olajos magvak olajtartalma jóval magasabb, a piramisban tartózkodó emberek ellenálló képessége a betegségekkel szemben nagyobb lett.

A környéken működő radarállomás a piramis csúcsa fölött két kilométer magas és 500 méter széles kiterjedésű ionizált légoszlopot mért és rögzített.

E kedvezőtapasztalatok alapján a mezőgazdasági minisztérium elrendelte a vetőmagvak piramisban történő tárolását.

Lelassítja a sejtek öregedését?

Sokan nem tudják,d e a piramisok belsejéből eltávolított tárgyak, egyes maradványok vagy szarkofágok – például Londonba szállítva – 1 vagy 2 hónap leforgása alatt szinte teljesen elporladtak.

Jelentősne romlott az állapotuk.

Sokak szerint ez azzal magyraázható, hogy sokkal nedvesebb, páprásabb kílmának lettek kitéve, ám a légmentesen elzárt, száraz üvegkalitkák sem tudták megvédeni ezeket a hirtelen és gyors “rothadásról”.

Ha sérül a rendezett víz struktúrája, sérül a sejtek kommunikációja – ilyenkor fordul elő leginkább a sejtburjánzás. Ezekre a “jégszerű” rendezett víztartományokra az élő sejtek körül a hatvanas években figyeltek fel a kutatók.

A piramis képes stabil állapotban tartani ezeket- állítják.

Vagyis olyan, mintha lelassítaná az időt körülöttük.

Energiával és információval látja el az anyagot és a sejteket

A víz térszerkezete mint rezonancia-szerkezet működik. A világűrben lejátszódó esemény rengésbe hozza az elektromágneses hullámokat.

Ezek átszelik az űrt és hasonló vibrációt keltenek a Földön. Rezonanciába lépnek egy olyan geometriai szerkezettel, amelynek alapfrekvenciája megegyezik a kibocsátó rezgéskeltővel.

Az ilyen rezonanciába hozott geometriai rendszerek először befogadók, rezgés elnyelők (jin tulajdonságúak), majd a rezonáló teret kitöltve energiamaximumokat elérve mint rezonancia generátorok kezdenek el működni (jang tulajdonságúak).

A piramisoknál hasonló felfedezéseket tettek.

Jakab István szerint a víz térszerkezete segítségével képes a teremtés üzenetének regéseit felfogni. A víz térmemóriája végtelen, talán nem véletlen, hogy agyunk 90 százaléka víz.

A víznek nagyon “rossz” tulajdonsága, hogy élete folyamán bármilyen élő és élettelen anyaggal, elektromágneses rezgéssel, kémiai reakcióval találkozik, az lenyomatként ott marad az “emlékében”.

Erre az emlékezésre csak a rendezett víz képes. Erről korábban m ár írtunk, Masuro Emoto kutató fedezte fel ezzel párhuzamosan a víz emlékező és gyógyító képességét.

Ezt a vizet addig tekintjük élő víznek, amíg az életre jellemző rezgésekkel, rezonancia képességgel rendelkezik. Születéskor, amikor az anya testét elhagyja a gyermek, kapcsolatba kerül a kozmikus világmindenség rezgéseivel.

Ez az első találkozás meghatározó lesz egész életén át.

Erről szól az asztrológia. A halál a rezonanciaképesség elvesztése, az ember vagy az élőlény nem képes a kozmikus energiák felvételére, tehát nem jut energiához és információhoz. A rendezett víz csak az életet szereti, és a rezonanciaképesség elvesztésével azonnal elindul a szervezett élet bomlása.

Mi történik a piramisokban? Geometriai szerkezete – akárcsak a víz térszerkezete – rezonanciaképes a kozmoszból érkező jelekre.

A víz az élethez kötődik. A halál beállta után erős oxidáció kíséretében elhagyja a testet. Természetesen az információt közlő vezérlő funkcióját elveszti, melyet átvesz helyette a piramis.

A piramis képes energiával és információval ellátni a sejteket, szöveteket, ezáltal volt elérhető, hogy több ezer évig mumifikálódott a piramisban nyugvó test. A piramisok feltárásakor előkerült négyezer éves gabonaszemeket elvetették, és ezek kikeltek, fittyet hányva az időnek. Folyamatosan megkapták az élethez szükséges információt.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!