CímlapsztorikÉrdekes világ

Az “Örökkévalóság könyve” szerint elég sötét jövő vár az emberiségre

Egy kéziratra bukkantak, amelyet az “Örökkévalóság könyvének” neveztek és leírja az egész emberiség történelmét, beleértve a jövőt is. Megjelenik az Antikrisztus, folyamatosan győzni fog, amíg meg nem jelenik az “új Júdás,” aki elárulta.

1972-ben az egyik bolognai kolostorban egy kéziratra bukkantak, amelyet az “Örökkévalóság könyvének” neveztek.

Feltételezések szerint Federico Martelli ferences szerzetes írta, aki a 14. században Firenzében élt Ragno Nero becenéven, ami “fekete pók”-ot jelent.

Hirdetés

Martelli leírja az egész emberiség történelmét, beleértve a jövőt is.

A könyvforrások szerint Ragno Nero azt írta, hogy a rektor atya megtiltotta neki, hogy jóslatokat tegyen, de aztán misztikus álmai kezdtek lenni, ezért úgy döntött, dokumentálja ezeket 800 oldalas könyvében.

Ha visszaemlékezünk a középkori démonológiára, az ördög egyik neve Belzebub vagy Baál-Zebub volt, ami héberül azt jelenti, hogy “a legyek ura”. Valószínűleg ezért nevezte magát az “Örök könyv” szerzője Fekete Póknak, és a legyek elfogását tűzte ki feladatának, amelyek mindenféle katasztrófa, fertőzés, betegség és általában sötét esemény hordozói.

A cél az, hogy “elkapja” ezeket a “legyeket,” és megmutassa az emberiségnek, mely utakon nem lehet járni.

Kéziratának irodalmi stílusa a régebbi próféciákra emlékeztet: különösen az egyik legrégebbi ember által írt könyvre, a Bundahishnre,vagy az Ősteremtésre. E

z a könyv az “Avesta” – a szent zoroasztriánus szövegek gyűjteményének – szerves része. Ragno Nero ugyanabban a furcsa recitativoban mesél, szinte hexameterben.

Nostradamusszal ellentétben Nero nagyon gyakran ad alternatívát, javasol más módokat a jövő fejlesztésére, mintha lehetőséget adna a jövőbeli események megválasztására. Véleménye szerint a változás, a sors korrekciója nemcsak egyén, hanem egész nemzetek, sőt az egész civilizáció számára is lehetséges.

Mindig van lehetőség a dolgok jobbra fordítására, de ez okkal adatik meg az embereknek: tudatos erőfeszítésekkel, az emberiség önmagán, asztrális kódján végzett kollektív munkájával találhatja meg, hogy ne “essen bele a gonosz hálójába”. És ebből a szempontból Nero könyve értékesebb volt és marad is, mint Nostradamus művei, aki számos elkerülhetetlen és apokaliptikus próféciát hagyott hátra.

Nero próféciáinak értelmezési lehetőségei szinte korlátlanok. A 15. században jósoltak jelentős része azonban számunkra már kész tény, és lehetőségünk van előítélet nélkül szemlélni a tényeket. Tehát vannak valós jóslatok?

Hirdetés

Egyezések keresése

E megfontolások fényében a középkori szerzetes sok látomása rendkívül pontos. Természetesen nem azokon a neveken vagy a történelemben kialakult elnevezéssel jelölte meg az eseményeket, de végül is, amikor megírta művét, ez a történelem egyáltalán nem létezett.

Például azt írta, hogy “a 16. század elején szakadás lesz az egyházban, Martin L. vezetésével”. Valóban, Luther Márton lett a reformáció vezetője.

Nero részletesen leírta a pápa elleni merényletet, amely valójában 1981-ben történt. Jóslatokat írt Sztálinról is, akit “az embernek, aki leszállt a hegyről és füstöt fújt ki a szájából” nevezett.

“Szörnyű zsarnoknak” és “az emberiség egyharmadát beborító fekete árnyéknak,” “szörnyű fekete bogárnak” nevezte. Azt mondta, hogy miatta sokan meghalnak egy ütéstől (végzetes lövéstől) a tarkójukon.

A második világháborúval kapcsolatosan a következőket jósolta:

“Európa közepén szörnyű, véres forgószél alakul ki. Mint egy pók, három oldalról kúszik – nyugaton, délen és keleten. És ez hét évig fog tartani.” (A második világháború 6 évig tartott, 1939-től 1945-ig).

Ugyanitt azt olvassuk, hogy 2 város fölé 2 iszonyatos mérgező gomba emelkedik, összesen 7 lesz.

Tartaria

Van még valami nem túl kellemes Tartariában (ahogy a szerzetes Oroszországot nevezte):

“A 20. század végén az egész világ a Sátánt fogja imádni. Sok fehér embert el fog csábítani ez a vallás. Tartaria lesz a csábítás fő központja.”

Fekete gomba, amely magasabb lesz, mint az emberi növekedés. 3 szörnyű robbanásról beszélt. Kettőjüknek azon a földön kellett volna lennie, ahol Aurora istennő született. Ez a hajnal istennője, vagyis mondhatjuk, hogy a Felkelő Nap Országáról, Japánról beszélünk. Mindenki emlékszik Hirosimára és Nagaszakira. A harmadiknak Tartariában kellett volna lennie, ahogy a szerzetes Oroszország területét nevezte, valószínűleg Csernobil lehetett.

“Szörnyű felhőt látok a Fekete Város felett, amelyről egyelőre senki sem fog tudni, és amely soha nem látott betegségeket fog hozni.”

Ragno Nero azt írta, hogy abban az időszakban, amikor a halálos erőt feltalálják, a sötétség és a spiritualitás hiányának korszaka köszönt be Tartariában:

“Látom a Sátán vallásának győzelmes menetét. Majdnem olyan, mint egy templom, de nincs benne fény. A környéken pedig csak disznópofa van.”

“Tartaria több évszázadra a béke fellegvára lesz a kapzsi és kis népek között. Tartaria meg fogja hódítani a mennyeket, és évszázadokon át uralkodni fog bennük a jövő világa javára. Áttörés lesz a csillagok felé a tükörkorszak tükörévében.” (1961 tükörnek nevezhető: 19 és 61).

A következő időszakot “hamvak idejének,” “átkozott időknek” nevezte, amit sajnos mindenki átél.

A Sötétség Hercegének hangja

A 21. század első évtizede a “félelem időszaka” volt. Utána következik az “őrület évtizede,” majd a “megbékélés évtizede,” és mindennek a “felemelkedés évtizede” lesz a vége.

“Amikor az emberiség az ezredforduló végére lép, felér a hegyszoros tetejére, felülről láthatóak lesznek a korszak katasztrófái, és megnyílik az út a Földi Paradicsomba. Az első nemzedék, amely ezt az utat követi, szenvedő nemzedék lesz, hiszen a lélek örömeinek elnyerésének útja nehéz lesz.”
“Az acéllovasok lovagolni fognak a felhőkön, és időről időre kihirdetik a Sötétség Hercegének szavait. És (szavainak) magja kikel. És ez a mag harcra készteti az embert egy férfival…”

Ekkor is megjelenik az Antikrisztus, folyamatosan győzni fog, amíg meg nem jelenik az “új Júdás,” aki elárulta.

Íme szavai a jövőről, ezeket az időket komornak nevezi:

“Nehéz idők jönnek, elsősorban azoknak, akik nem tudják, hogyan értik a szellem nyelvét. Először is elpusztulnak azok, akik arannyal és hatalommal szőtt ruhába vannak öltözve, akik nem tudnak hatalom és gazdagság nélkül élni.”

“A két óceán partján lévő hatalom lesz a legerősebb a Földön. Négy évig uralkodók fogják uralni, ebből a 44. lesz az utolsó.” (a jóslat nem vált be, a 45. elnök Trump, a 46. Biden).

Ezeknek a zavaros időknek fél évszázadon át kell tartaniuk, amíg a “testi ember” története véget nem ér, és egy új, a “lelki ember” meg nem jelenik. Ez egy új korszak kezdete lesz, amely 2500 évig fog tartani, az emberek harmóniában fognak élni a természettel, ami után az emberek ismét bűnökbe keverednek.

“Az emberiségnek három árvizet kell túlélnie: az első víz, a második tüzes, a harmadik a csillagok.”

A 3. özönvíz után örökre kialszik az ég, és eltűnik az emberiség.

“Szörnyű felhő látható kelet felett a 20. század végén.”

“A 20. század végén Európában elkezdenek tombolni a halálos betegségek, amelyek a lakosság felét kiirtják. Összesen 5 új betegség lesz, de ezek közül egy az emberek javát szolgálja.”

“Két nap és két hold lesz az égen. Nem lesz éjszaka. A föld égő pokollá változik, és lehetetlen lesz élni rajta. A megváltást csak a levegőben és a föld alatt lehet megtalálni. Az emberek 8 földalatti várost fognak építeni. Hamarosan már csak a hegyeken lehet élni, a csúcsokat pedig levágják a hegyekről. Sok ember megvakul a két nap fényétől.”

Bízni kell abban, hogy az emberiség szerencsésebb sorsra jut, mint a Fekete Pók jóslata, aki közeli és távoli földi korszakokra terjesztette ki hálóját.

Forrás: ÚjVilágtudat

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!