Misztikum

Egregorok sajátították el a feltámadást? Az energialények és Jézus egy és ugyanaz?!

Istenek és emberek “keveredése” a Földön és a világ egyensúlya

Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy az igazi régi istenek, ősi egregorok vagy szellemek nem valami mitikus lények, hanem egy másik intelligens faj fejlettebb tudati szinttel, mint a régi idők emberisége, akkor a Prometheus-film illusztrációi a lehető legideálisabb vizualizációs lehetőségnek
nevezhetők.

Az a hiedelem, hogy az ókori istenek és emberek egy biológiai faj.

Hirdetés

Folyamatosan “vegyes házasságok” zajlottak emberek és istenek között, ennek eredményeként egészséges gyermekei születtek az isteneknek.

A különbség a birtokukban lévő tudás mennyiségében és valamilyen fejlett technológiában van, ami jelenleg senki számára nem ismert.

Fajként sokkal korábban jelentünk meg, de tudati szintünk teljes mértékben megfelelt a Földön élő szervezetek más formáinak.

Ezt követően megjelentek egy titokzatos civilizáció képviselői, akik géntechnológiával olyan állapotba véglegesítették fajunkat, hogy puszta létezésünkkel megsértettük a bolygó teljes egyensúlyát.

Ha jóval előttünk nem léteztek magasan fejlett civilizációk a Földön, akkor felborítjuk azt az egyensúlyt,
amely pár milliárd évig fennmaradt.

Amikor megjelentek az első fejlett tudatú emberek, természetes volt, hogy az idegen faj számukra az istenek egy formája volt. Van egy homályos gyanú, hogy ez a civilizáció korunkban isteninek tekinthető.

De térjünk vissza az élet és halál kérdéseihez.

Jézus maga is egy egregor lehetett?

Az ősi istenekről vagy egregorokról szóló néhány mítosz arra utal, hogyan halnak meg és támadnak fel az istenek. Jó példa erre Ozirisz mítosza, akit lényegében darabonként gyűjtöttek össze.

Úgy tűnik, ezek csak mítoszok, de megmutatják, miért kell őket szó szerinti értelemben venni.

Hirdetés

Mivel az istenek valóságáról beszélünk, a mítoszok helyzetei nem puszta kitalációk, hanem valós eseményeken alapuló információk lehetnek.

Sőt, az egyik legnépszerűbb vallás szentírása Jézus testben való közvetlen feltámadását írja le.

A kereszténység titkairól szóló beszédben nincs elbizakodottság, de feltételezhető, hogy az egregorok civilizációja még mindig vigyáz ránk, és 2000 évvel ezelőtt küldött ide egy képviselőt, hogy az embereket az igaz útra terelje, és életre szóló parancsokat adjon.

Az egregorok legyőzték , megkerülték a halált, elmúlást, így Jézus is?

Először Ozirisz, majd Jézus története, aztán találhatunk ellentmondásos utalásokat az egyes istenek alvilágába vagy mennyei birodalmába való alászállásról szóló mítoszokban, ami szintén magában foglalja a halált és a születést.

Ezen adatok alapján merészen feltételezhetjük, hogy az ókori egregorok civilizációja olyan elképzelhetetlen fejlettségi szintet ért el, amely lehetővé tette számukra, hogy visszaadják elhunyt társaik, rokonaik lelkét.

Talán nem minden ismeretlen civilizáció képviselője képes erre, de egy ilyen lehetőség magában is elképesztő.

És ez még nem minden!

A feltámadás mellett külön ki kell emelni a hosszú élet elérését.

Nemcsak a Bibliában, hanem a sumér mítoszokban is azt látjuk, hogy már régebben is megengedhették maguknak, hogy ne maximum 100 évet éljenek, hanem akár ezret.

Tehát meddig élhettek akkor az istenek civilizációjának képviselői?

Ha feltételezzük, hogy elérték a biológiai halhatatlanságot, és adott a feltámadás lehetősége, fajuk lehetőségei határtalanok…

Forrás: ÚjVilágtudat

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partner oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.