Misztikum

Ferenc pápa is hisz a 3000 éves jóslatban: a világunk széthullóban van , a szuperelit már a bőrét menti?

Titokban a kormányzatok és a bolygó legfontosabb, legtehetősebb emberei már mind jegyet vettek a “túlélésükre”.

A felső tízezer a 3000 éves prófécia beteljesülésére készül?

A legenda szerint, mikor a püspök 1139-ben II. Ince pápánál járt, tett neki egy jóslatot.

Hirdetés

Egy látomás alapján megjövendölte, hogy a korától számítva, II. Ince pápával kezdve összesen 112 egyházfője lesz a Római Katolikus Egyháznak.

A próféciában minden egyes pápát egy rövid, allegorikus jóslattal jellemez, amelyből az illető pápa nevére, születésének körülményeire vagy a címerére lehet következtetni a jóslat értelmezői szerint.

Csak néhány példát említve:

“Szent Malakiás jövendöléseiben az első pápát az „Ex castro Tiberis”, azaz a „Tiberis kastélyból való” szófordulat jelzi. Az 1143-ban trónra lépett II. Celesztin pápa a Tiberis menti Citta di Castello városkából származott, és a castello szó magyarul kastélyt jelent.

A szent jövendöléseiben 17.-ként megjelölt egyházfejedelmet „Leo Sabinus” névvel illeti.

A tatárjárás évében, 1241-ben trónra lépett, és a pápák sorában 179. egyházfő, IV. Celesztin megválasztása előtt Sabino püspöke volt, akinek címerpajzsában egy bástyát tartó oroszlán látható (a latin “leo” szó oroszlánt jelent).

A jóslatokban 55.-ként megjelölt pápát „Bos Albanus in porta” (Alba ökre a kapuban) rövid mondattal jellemzi Malakiás.

A Vatikánban szeretőket tartó, hírhedt életvitelű Borgia, az 1492-ben trónra lépett VI. Sándor megválasztása előtt Albano és Porta püspöke volt, a pápai címerpajzs bal oldali osztatában pedig egy ökör képe látható.

A sorrendben 104. pápa, akit „Religio depopulata”, „Elnéptelenedett vallás” címszóval jelöl a prófécia, XV. Benedek volt. Uralkodásának idejére (1914–1922) esett az első világháború, a bolsevik forradalom és a régi világrend szétesése, az ateizmus térhódítása.

Hirdetés

A 107. egyházfőt Malakiás „Pastor i nauta”, „Pásztor és tengerész” néven említi jövendölésében. XXIII. Jánost a „tengerészek városa”, Velence bíboros-érsekeként választották meg pápának, 1958-ban. XXIII. János regnálása alatt (1958–1963) hívták össze a II. vatikáni zsinatot, a reformáció kora, pontosabban az 1545-ös tridenti zsinat óta legjelentősebbnek tekinthető egyházi pasztorális tanácskozást is.

I. János Pált, a 109. pápát a “De meditate lunae” kifejezéssel írta le, ami azt jelenti, a félholdtól való. Pápává választásának napján, 1978. augusztus 28-án ugyanúgy félhold (negyed) fázisában állt a hold, mint 1978. szeptember 28-án bekövetkezett hirtelen halálakor. Az 1912. október 17-én született későbbi pápa szülővárosa, Forno di Canale pedig Belluno, azaz „szép hold” megyében fekszik.

Az elmúlt évtizedek kétségtelenül legnagyobb hatású egyházi vezetője a lengyel származású II. János Pál volt. Malakiás a 110. egyházfejedelmet „De labore Solis”, „a nap vajúdása” néven említi. A rómaiak ezt a latin kifejezést használták a napfogyatkozásra. Amikor – az időközben szentté avatott – Karol Wojtyla 1920. május 18-án megszületett, ugyanúgy napfogyatkozás volt, mint 2005. április 2-án bekövetkezett halála napján.

Az őt követő német származású XVI. Benedek a római katolikus egyház 111. pápája a jóslat sorrendjében. Malakiás próféciájában az utolsó előtti pápát „Gloria olivae”, „az olajfa dicsősége” néven említi meg. 2011. október 27-én XVI. Benedek egy több száz éves olajfát kapott ajándékba az izraeli kormánytól. Benjamin Netanjahu miniszterelnök kísérőlevele szerint az ajándékba adott olajfa a népek és a vallások közti békesség szimbóluma.

Malakiás szerint a 112. pápa egyházfejedelemsége alatt jön el a világvége. Ebben a sorrendben a jelenleg regnáló és 2013. március 13-án megválasztott Ferenc lenne a legutolsó pápa. Szent Malakiás – eltérően az ezt megelőző 111 egyházfőtől – az utolsó pápáról bővebben és a következők szerint ír a próféciák 23. oldalán:

„A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter, a szerk.) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja terelni nyáját.

Ezután a hét domb városát elpusztítják, és a rettegett bíró megítéli a népét.” A félelmetes jóslat sorait olvasva rögtön az lehet az első kérdés, hogy az Argentínából származó jelenlegi pápának vajon mi köze lehetett egyházfővé választása előtt Rómához, továbbá a születési keresztnevében sem szerepel a Péter.

Természetesen, a Malakiás-elemzőknek erre is van magyarázatuk. Köztudott, hogy Jorge Mario Bergoglio, egykori Buenos Aires-i érsek, a jelenlegi Ferenc pápa Argentínába kivándorolt olasz szülők gyermeke, a szülei pedig Rómából származnak, így máris megvan a „római szál”. Amikor a konklávé pápának választotta, Assisi Szent Ferenc iránti tisztelete jeléül a szent keresztnevét vette fel egyházfejedelmi névként.

Az egyháztörténet egyik legfigyelemreméltóbb alakjának – aki kicsapongó, italozó életmódjából megtérve lett a ferences rend megalapítója – „civil” neve: Francesco di Pietro di Bernardone, ebben pedig szerepel a Péter (Pietro) név”

A fentiekből jól látható, hogy a jóslatokat nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról, kijelentve, hogy az egész csak képzelgés, semmi több.

Malakiásnak egyéb jóslatai is voltak, többek között saját halálának napját is megjósolta, illetve azt is, hogy hazáját, Írországot Anglia elfoglalja, ahonnan hét és fél évszázadig nem is fog távozni. (Írországot 1171-ben annektálta az angol korona, és az ország csak 1922-ben nyerte el függetlenségét).

Mindezek mellett pedig több olyan esemény is volt, amelyek Malakiás próféciáit látszanak alátámasztani. Többek között a harmadik fatimai-jelenés, illetve Baba Vanga, bolgár jósnő is előrevetítette Róma bukását.

A jóslatok színvonalát jelzi az is, hogy úgy tűnik, maga Ferenc pápa is hisz bennük. Többször is tett olyan kijelentéseket, amik alapján arra lehet következtetni, ő maga is várja a próféciák beteljesülését. Egyszer például ezt mondta: “Úgy érzem pápaságom rövid lesz: négy vagy öt év. Nem tudom. Vagy kettő-három. Hát, kettő már eltelt.

Ez egy bizonytalan érzés, amely szerint úgy vélem, hogy az Úr rövid küldetésre választott ki”. Egy másik alkalommal pedig azt mondta, már egyezséget is kötött Istennel, hogyha meg kell halnia, csak egy dolgot kér: Ne fájjon!

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld közösségi oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.