EgyébMisztikumMúltidéző

Jézus titkos próféciája: az apokrif tiltott irat, amit az egyház nem ismer el szent szövegként

Létező titkos prófécia, amit az egyház tagad… pedig valóságosabb mint bármi, vagy akár maga a Biblia, melyből mindent “kigyomláltak”, ami árnyalta volna Jézus valódi személyét..

Titkos prófécia Jézustól

Csupán néhány éve fedezték fel a sok vatikáni papnak borzongást keltő iratot, melyet senki sem akar elismerni, noha valóságosabb, mint bármi.

Úgy is mondhatnánk hogy az egyház tart tőle, mint ördög a tömjén füsttől…

Hirdetés

Az írás Jakab (első) Apokalipsziséből tartalmaz részleteket, a szöveg eddig csak kopt fordításban volt ismert.

Az ősi szöveg Jézus titkos tanításait és jövendöléseit tartalmazza, amelyet fivéréhez, Jakabhoz intézett.

Ebben információkat közöl a mennyei szféráról, valamint a jövő történéseiről, beleértve Jakab halálának körülményeit is.

A kutatók szerint a leírás kibővíti a Jézus életéről szóló ismereteinket azáltal, hogy betekintést enged az ő és testvére között folyó párbeszédbe.

Jézus testvérei

Kevésbé ismert tény, de Jézusnak több testvére is volt a Biblia szerint, akikre konkrét említések is vannak az egyes részekben.

Legalább hat testvére volt:

Jakab, József, Simon és Júdás, valamint legalább két lánytestvére (Máté 13:54–56; Márk 6:3). Ők mind Jézus anyjának, Máriának és Józsefnek a vér szerinti gyermekei voltak (Máté 1:25).

A Biblia Jézust Mária elsőszülöttjének nevezi, ami arra utal, hogy később születtek még gyermekei (Lukács 2:7).

A Biblia különbséget tesz Jézus testvérei és tanítványai között (János 2:12).

Hirdetés

Egy másik feltevés szerint Jézus testvérei valójában az unokatestvérei voltak.

A Görög Iratok azonban más-más szót használ a „testvér”, a „rokon” és az „unokatestvér” kifejezésekre (Lukács 21:16; Kolosszé 4:10). Sok bibliatudós elfogadja, hogy Jézusnak voltak vér szerinti testvérei.

Apokrif iratok, melyek egy másik Jézusról mesélnek

Az apokrif iratok létezése az egyház számára hatalmas probléma. nem lehet nem észrevenni, hogy úgy ódzkodnak ezen dokumentumok hitelességének elismerésétől, mintha maga az ördög írta volna őket.

Noha eredetileg az IGAZi ősi Biblia részét alkották.

Eredetileg a Biblia ugyanis nem abban a formában létezett,a hogyan aztán ma ismeri a világ.

A niceai zsinaton ugyanis egy szűk elit kör válogatta ki, és gyomlálta ki belőle azokat a fejezeteket, tanításokat, melyek jelentős mértékben árnyalták volna a Jézusról kialakított képet.

Ilyen többek között például Mária Magdolna evangéliuma, Barnabás evangéliuma, vagy egyes részletek az elveszett majd részben megtalált Júdás evangéliumából…

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!