Múltidéző

Jézust valójában csak kitalálták? A Messiás történet hamis – állítja Barnabás evangéliuma, amit kitiltottak a Bibliából

Ez lehet az egyház és a Biblia történetének legnagyobb szemfényvesztése?

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a Biblia 98%-a valójában hazugság? Mi lenne, ha azt állítanánk hogy Jézus vagy nem is létezett, vagy nem abban a formában, ahogyan a Bibliából megismerhettük?

Az emberiség legnagyobb szélhámosságáról ránthatja le a leplet egy a Bibliából korábban kitiltott evangélium, Barnabás evangéliuma.

Hirdetés

Apokrif szent irat beszél a Jézus átverésről

Barnabás evangéliuma hiteles, legalábbis az előzetes régészeti vizsgálatok egyöntetűen azt állítják, hogy az adott korból és helyről származik.

Eredetileg része lehetett a Szent Bibliának, az eredetinek, ami a niceai zsinat előtt létezett.

A niceai zsinaton azonban kiszorítorozták az egyházra és Jézusra nem kellőképpen jó fényt vető részeket, ezeket apokrif iratoknak titulálták…

Az 1500 éves Bibliát többször is megpróbálták már megsemmisíteni, ugyanis alapjaiban döntené romba a Krisztusról kialíktott teológiai világképet.

A lapok az évszázadok során megfeketedtek; a szakértők elemző vizsgálata azonban igazolta eredetiségüket.

Iráni egyházi hatóságok álláspontja szerint a szöveg egyértelműen igazolja, hogy nem Jézust feszítették keresztre, Jézus nem Isten fia, hanem csupán Istennek prófétája.

A „szentnek” és „apostolnak” nevezett, Jézussal életében soha nem találkozott, Jézus követőit családostól és gyermekestől üldöző és legyilkoló, a római állampolgársággal rendelkező Pál rabbi pedig – közönséges csaló.

A könyv arról is beszámol, hogy Jézus már az életében a felvétetett a mennybe, nem halt meg, nem feszítették keresztre, a kínhalált az őt eláruló Júdás szenvedte el.

Barnabás Evangéliuma részletesen beszámol a Jézus korát 700 évvel követő Mohamed prófétáról, aki Isten küldötte, valamennyi néphez szól, és ő lesz az, aki helyreállítja Jézus tanítását. Számos alkalommal szó esik arról is, hogy az egész teremtés Mohamed miatt történt meg.

Egy pápa holtteste bizonyíthat mindent

gy 1700 éves pápa holtteste – ő volt I. Szent Piusz – alaposan felbolygatta a világot nemrégiben, mert olyat találtak a múmiává aszott test mellett, ami szintén a Barnabás evangéliumban leírtak sorába illik bele.

Hirdetés

2010-ben alapos vizsgálatoknak vetették alá a testet, hogy kiderítsék, miért konzerválódott ilyen jól.

Ekkor találtak a holttest feje alatti tartópárnában egy üreget, amiben régi iratok voltak.

Ezek a dokumentumok apokrif iratok voltak, de még annál is súlyosabb dolgot sejtettek az egyszeri olvasókkal: Jézus megváltástörténete csak kitaláció. Erre utalna azok a szövegek, melyek a Biblia korai szövegezései szerint íródtak. Sőt, bebizonyosodott róluk, hogy jóval régebbiek a legelső ismert forrásnál.

Vagyis a Bibliának volt egy korai vázlata, ráadásul nem is egy ilyet találtak a párnában.

A dokumentumok között több száz olyan történetet találtak, melyek mind hasonló megváltás történetek voltak, csak más-más személynevekkel és más aspektusokkal, eltérő életutakkal.

Sokak szerint ez az egész szintén azt bizonyítja, hogy valami nem teljesen kerek a Szent Bibliával és annak hitelességével kapcsolatosan.

A hatalom megszerzésének eszköze volt a Biblia?

Az egyház csak kitalálta volna Jézust, hogy hatalmat szerezzen az évezredek alatt? Nagyon sokaknak ez a gynaúja a kirakós összeállásakor.

És valljuk be, lehet benne logika.

Az egyház hatalmának megerősítéséhez egy olyan Messiás történetet kreált, mely legitimálta a hatalmát.

Isteni lényként írja le Jézust, szemben az apokrif iratokkal, melyek szerint “csak” egy halandó volt.

Egy Isten nevében cselekvő , jézusi tanokat követő intézmény pedig kéeps volt tömegekre hatni, megbabonázni a csodára áhítozó kultúrákat és az embereket.

A Biblia egy jól megírt hatalmi játszma eszköze lehetett, ha igaza van azoknak, akik ezt így értelmezik.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!