CímlapsztorikMisztikum

Júdás evangéliuma lehet a kulcs a Vatikán és a Biblia hazugságaihoz?

Döbbenetes információk, melyek megváltoztathatják Jézus és az emberiség megváltásának történetét is…

Júdás evangéliuma egy olyan különleges, a Bibliából száműzött írás, mely meglehetősen más fénytörésben mutatja be Jézus történetét.

Sokak szerint komoly oka volt a főpapoknak a niceai zsinaton kitörölni minden emlékét ennek az evangéliumnak.

Hirdetés

Egyrészt nem erősítette a Jézus mint Messiás képet, másrészt olyan titkokat árult el a megváltóról, amik mindent megváltoztattak volna…

Ma a hívők egy része úgy véli, hogy Júdás kiadta, elárulta Jézust, mert el akarta pusztítani az Igazságot.

Mások viszont köszönetet mondanak Júdásnak, mert tettével meghiúsította azoknak a szellemi erőknek a cselekedetét, amelyek meg akarták akadályozni Jézus szenvedését és az emberi faj üdvösségét.

Látható tehát, hogy az éremnek, ahogyan az igazságnak is bizony két oldala van…

Az evangélium a keresztény egyházak tiltakozása ellenére 2006 első felében került a nagyközönség elé a National Geographic-nak köszönhetően.

Viszont már az 1970-es években számtalan műkincskereskedő kezén már áthaladt, akik nem tudták felmérni a szöveg tudományos jelentőségét, mivel az kopt nyelven íródott, és az amúgy is szakszerűtlenül tárolt evangélium a nedves klíma hatására drasztikus romlásba kezdett.

Az evangélium a hagyományos újszövetségi (Máté, Márk, Lukács és János evangéliumai) kanonikus evangéliumoktól eltérően mutatja be Júdást, illetve annak szerepét a tanítványok és megváltás kapcsán.

Habár Júdás nevét viseli a szöveg, mégsem a volt tanítvány írta, hanem egy későbbi, feltehetően gnosztikus követő.

‘Titkos beszámoló Jézus kinyilatkoztatásáról, melyet iskarióti Júdással folytatott beszélgetése során mondott’ ”

Hirdetés

A gnosztikus filozófiákkal összhangban alakította át a bibliai evangéliumokban dokumentáltakat.

A dokumentum által elbeszéltek szerint Jézus kineveti a tanítványok pészachi imáját (egyébként az egész szövegben végig cinikus velük szemben), sőt az ima címzettjét is, akiről elárulja a tanítványoknak, hogy nem a valódi isten, csak a világteremtő demiurgosz, akit Nebro vagy Yaldabaoth néven neveznek, és hogy ő maga sem az, akinek látszik, majd megkérdezi a tanítványoktól, kicsoda valójában.

Péter hitvallásának a Máté evangéliumából ismert leírásának mintegy antitéziseként Júdás az, aki feláll és felismeri Jézus igazi mivoltát. Jutalmul Jézus, kizárólag Júdásnak, kifejti „a tanítványok Istenénél magasabb rendű királyság titkait”.

Elárulja Júdásnak, hogy az „elárulja” majd őt, de „árulása” épphogy a jézusi mű kereszthalál általi beteljesítése, Jézus lelkének a testéből való kiszabadulása lesz, s Júdás, noha sok időn át lesz kitéve a többi félrevezetett tanítvány és követőik gyalázkodásának, végül megdicsőül majd.

Az egész evangélium azon a gnosztikus tanon alapszik, hogy nem egy Isten van, hanem több és ráadásul a földi világ teremtője egy alacsonyrendű istenség.

A világ pedig egy gonosz hely, ahonnan menekülni kell, valamint, hogy Jézus nem a teremtő fia.

Képzeljük el, ha ez bekerült volna a Bibliába…

Mármint a ma ismert, végleges Bibliába…

Belegondolni is durva, hogy elismerték egy gnosztikus iratban, hogy Jézus nem a teremtő fia, és hogy az Isten, melyet a Biblia is említ tulajdonképpen nem az egyetlen ilyen teljhatalmú entitás a világmindenségben.

Az irat szerint Júdás engedelmeskedett Jézusnak, amikor elárulta őt és ezzel Jézust küldetésének teljesítésében segítette. Júdást áruló helyett hősként írja le, aki a legkedveltebb tanítványa volt, szemben a bibliai evangéliumokkal, melyek Jánost nevezik meg a legszeretettebb tanítványának.

Jézus próbára teszi a tanítványokat, hogy kik tökéletesek, azaz kik alkalmasak a megváltásra. mindegyik tanítvány azt állítja, hogy megvan bennük a kellő erő, de a végén csak Júdás mer állva maradni, de ő is elfordítja a fejét.

Ez pedig bizonyára azt jelenti, hogy Júdásban megvan az isteni szikra, csak még nem értette meg az igazságot, amit majd Jézus fog elmagyarázni neki. Júdás tudja, hogy Jézus nem egyszerű földi halandó, hanem fentről, az isteni szférából, Barbéló birodalmából érkezett. (Barbéló az igaz isten tökéletes birodalmának egyik legfontosabb isteni lénye a gnosztikusok szerint.)

Ebből a birodalomból és nem ebből a világéból, amit egy másodlagos, alacsonyrendű istenség teremtett. Jézus elmondja Júdásnak, hogy csak ő fog üdvözülni, de addig sokat fog szenvedni; a tanítványok mást választanak helyére (Mátyást: ApCsel 1, 16-26). Júdás álmot lát, melyben a többi tanítvány halálra kövezi őt, és egy nagy házat, ahol szellemek laknak, nagy harmóniában.

Jézus elmondja neki, hogy oda nem léphet be halandó, csak szellem, és Júdásban megvan ez a szikra, és ezért lesz ő nagyobb a többi apostolnál. Az evangélium nagy részében Jézus a titkos tanítást beszéli el Júdásnak. Olyan isteni lények birodalmáról beszél, akik ezen a világon túl, messze az anyagi létet és az embereket létrehozó alacsonyrendű istenek fölött lakoznak.

Júdás bebocsátást nyer a fénylő felhőbe , ahová csak azok léphetnek be, akikben megvan az isteni szikra.

Az elárulás pillanatában a főpapok – akiket csak írnokoknak, írástudóknak nevez az evangélium – sem értik az igazságot, hogy Júdásnak azért kell átadnia Jézust, hogy ő visszatérhessen oda, ahonnan jött és ahova majd Júdás is távozni fog.

Júdás átveszi a 30 ezüstöt és kiadja Jézust…

Sokak szerint ezen “tartalom” és elbeszélés alapján nem csoda, ha a Vatikán soha nem hozta nyilvánosságra Júdás evangéliumának létezését magától..

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partner oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.