CímlapsztorikÉrdekes világ

Kié a VALÓDI hatalom Magyarország felett…? Egy láthatatlan kaszt irányít mindent…?!

“A választott közhatalom (az országgyűlés, a kormány) olyan nagymértékben a háttérben meghúzódó, láthatatlan, de szervezett magánhatalom fogságában vergődik, hogy képtelen kizárólag az ország érdekében cselekedni…”

Nézzük meg a mostani konkrét helyzetet:

“A választott közhatalom (az országgyűlés, a kormány) olyan nagymértékben a háttérben meghúzódó, láthatatlan, de szervezett magánhatalom fogságában vergődik, hogy képtelen kizárólag az ország érdekében cselekedni.

Hirdetés

Azt gondolom, ha a jelenlegi pártdiktatúra keretei között a választott hatalom megtenne valamiféle jogfolytonosság-helyreállítást, az csakis háttérhatalmi alkuk alapján lenne lehetséges, és emiatt nem garantálná semmi sem a Nemzet teljes és valódi önrendelkezését.

A jelenlegi magyarországi helyzet most ez: valószínűleg egy picit erősebb a nemzet érdekérvényesítő ereje, mint volt az elmúlt 20 évben, így történhetett meg, hogy legalább már megjelent a Szent Korona az új Alaptörvényben, már le van írva benne az is, hogy „történeti alkotmány”, és Isten is említve van benne.

Ez azonban még „porhintés” is lehet! Ennyivel nem szabad megelégednünk, mert ezek ellenére ez az Alaptörvény a Lisszaboni Szerződést fogadja el iránymutatásként, értékrendje szerint ahhoz csatlakozik, azt vetíti ki Magyarország működtetésére és birtoklására.

Emiatt nem más, mint liberális diktátum. A valódi főhatalmat birtokló háttérhatalom résen van, figyel, és fél is.

Egy picit ad abból, amit szeretnénk, azért, hogy megnyugodjunk és lanyhuljon a figyelmünk.

Most látszólag vesztésre állunk, mert az új Alaptörvény semmit sem garantál abból, ami a szabadsághoz és a gazdagsághoz kell, és az országban zajló folyamatok is a háttérhatalom erősödését mutatják.”

És hogy mi az a híres neves DEMOKRÁCIA most? Mit is jelent pontosan…?

“A nagytőkének sikerült elérnie, hogy a demokrácia a legcsodálatosabb és a leghatékonyabb eszközzé váljon az emberiség egészének kizsákmányolására.

Általában azt képzeljük, hogy a tőkések, a hatalom ellene van a demokráciának és szemben állnak azzal.

De ez egy tévedés. Ugyanis a éppen ellenkezőleg a nagytőke és a pénzemberek irányítják és tudatosan támogatják azt, mert ez a demokrácia adja a felszínt, ami mögé el tudják rejteni a valóságot, az emberek kizsákmányolását.

Hirdetés

Ebben egyben megtalálják az önvédelem legjobb eszközeit is a társadalom és a tömegek ellenállásával szemben.”

A parlamenti költségvetési vita minden évben úgy zajlik, hogy a kormány előterjeszti az általa képviselt társadalmi csoport (osztály) számára a legkevesebb megszorítást tartalmazó változatot…

Az ellenzéki pártok pedig elmondják, hogy az általuk képviselt osztályok kedvezményezettségének dominanciája milyen elosztásban érvényesülne.

Azt egyetlen párt sem feszegeti a vitán, hogy a költségvetés készítését milyen alapfeltételek határozzák meg, mert ha ezt tenné, akkor a diktatúra által meghatározott feladatát nem teljesítené.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partner oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.