MisztikumMúltidéző

Magyar mondatok a mezopotámiai kő-agyagtáblákon: avagy Mezőföld elfeledett titka?

Bizonyíték a sumer-ősmagyar kapcsolódásra?

Tudtad, hogy sokan azonosítják Mezopotámiát Mezőfölddel?

Nem is véletlen, hiszen még napjainkban is heve viták tárgyát képezi az, hogy vajon az ősi sumer civilizáció pontosan miféle kapcsolatban lehetett a magyarok ősivel.

Hirdetés

Ősmagyar civilizáció nyomában?

Valamifajta kapcsolat ugyanis egyértelműen létezett, hogy milyen, az pedig mind a mai napig vitatott.

Egyesek szerint a mi kultránk volt hatással a sumerokra, vagyis ők tnaultak tőlünk, mások szerint pedig pont fordítva történt.

megint mások odáig merészkdnek az elméletekkel, hogy azt sejtetik, talán a sumer kultúra születése az ősmagyra kultúrából ered,

Vagyis mi magyarok voltunk a valódi őscivilizáció…

Magyar mondatok ősi sumer agyagtáblákon?

Amidőn Asszíria királya elrendelte, hogy ninivei könyvtára számára az országa területén feltalálható minden ékírásos tábláról vegyenek másolatot, a feladat elvégzésére kiküldött írnokoknak szigorúan meghagyta, hogy a másolatokat gondosan készítsék el és beküldésük előtt jelről-jelre hasonlítsák össze az eredeti példánnyal.

Az írnokok a parancsnak megfelelően jártak el és a lemásolt kőtáblákra az ellenőrzés megtörténtét hűségesen feljegyezték.

Száz meg száz esetben szerepel azokon ugyanaz a mondat, amit a mai mezopotámiai tudósok megfejtettek és ábécés átírásukban így hangzósították;

KIMA LABIR, ISU SATIRMA BARI.

Értelme: Régi eredetijéről leírva és ellenőrizve (Lipin L B: Az ékírás regénye Budapest, 1956. 170 sk).

Hirdetés

Írástechnikailag megvizsgálva ezt a négy szóval kifejezett mondatot, amely első pillanatra valamely idegen nyelv beszédjének tűnik fel, a következő észrevételeket tehetjük.

  • Az első szó végén hiányzik a befejező orrhang (N, NY), amit a fonetikus írásban – tudjuk – nem kellett külön jelölni, de mai helyesírásunkkal végzett átírásban igen.
  • A második szóként adott részleg valójában nem egy szó, hanem kettő: LAB IR.ISU.
  • Miután már dereng előttünk a mondat értelme, azt is észrevesszük, hogy az átíró a harmadik szó elejébe beolvasztotta a nem odavaló, hanem külön írandó ,és’ kötőszót.
  • Az utolsó BARI szót viszont, akárcsak a LAB szót, lágy hanggal (B) oldotta fel, holott ezúttal annak kemény ikerhangjára (P) van szükség. Ha ezeket az észrevételeket figyelembe vesszük, a száz meg száz esetben szereplő mezőföldi = mezopotámiai mondat így alakul: KIMANY LAP IRISU és ATIRMA PARI. Most már látjuk, hogy magyarul van, csak éppen hangrendbe kell ugrasztani a magánhangzókat és máris tudjuk, hogy a kőtáblák átírását ellenőrző írnok széljegyzete,

Magyar grafikával így hangzik: Kemény lap írása és átírómé pár.

Ez pedig kitűnő magyar mondat, pontosan azt jelenti; hogy az eredeti példány és ez átíró másolata egymással megegyezik.

Nem igaz tehát a sumerológusok világgá kürtölt elmélete, hogy a sumer nyelv semmi más nyelvhez nem hasonlít, páratlanul álló jelenség, utód nélkül kihalt idióma.

A sumer= szem-úr nyelv, ha rendesen olvassák, és úgy írják át ábécére, amint kell, jól érthető magyar nyelv!”

Kapcsolódási pont: sumer leletek a Kárpát-medencében

Valójában senki sem tudj,a hogy hogyan, miképpen kerültek régészetileg sumer eredetű leletek a Kárpát-medencébe, de többet is találtak belőlük.

Az egyik és talán leghíresebb ilyen lelet nem más, mint a tatárlakai kőkorong, mely egy az egyben megegyezik egy sumer területen talált kőtáblának az ábráival is.

Valaki a Kárpát-medencébe csempészte volna ezeket? Aligha…

Túlságosan nagy mennyiségű lelet maradt fenn, került elő, hatalmas, szétszórt területről.

Egyértelmű, hogy ezek a leletek összekapcsolják a két civilizációt.

A magyaroknak sokkal több közük van a sumerokhoz, mint azt a történelem mai tudósai állítják, ám a kapcsolat mikéntje nem teljesen tiszta.

Minden a feltárásra tett kísérlet ugyanis a nyugati történelem érdekcsoportjait sérti. talán ezért sem derült még ki eddig a teljes igazság.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!