Tech-Kütyük

Mennyország 1.0: mi magunk fogjuk létrehozni a digitális örökkévalóságot?

Hamarosan lemásolható lesz az emberi tudat.

Ez pedig utat nyithat egy olyan virtuális világ létrehozásához, melybe az elhunytak digitális “mása” kerülhet, egyfajta örökkévalóságot hozhatunk létre, ahol újra találkozhatunk majd velük.

Jön az ember “megistenülése”?

Hirdetés

A tudat lehet a kulcs

Tudományos berkekben egyre több hír van már arról, hogy az emberi agyat sikerült feltérképezni, és elméletileg készen állunk egy olyan technológia létrehozására, mellyel lemásolható lenne valakinek az agya, teljes egészében.

Ez pedig a tudat másolatát jelentené, vagyis ha valóban az agyunkban lakozik a tudat, vagy ha úgy tetszik, az emberi lélek, akkor az digitálisan leképezhető.

Ez pedig egyenesen azt veti fel, hogy a halál kicselezhetővé fog válni. Megkerülhetővé.

Ugyanis az elhunytak tudatát még életükben lemásolva, eltárolva az örökkévalóság felé nyitunk kaput.

Az emberi lélek digitális másolata

Nem lesz többé halál, csak egy digitális értelemben vett öröklét, ugyanis az illető tudatát bármikor fel lehet majd tölteni egy virtuális térbe.

Egy tökéletes másolat kérdése felveti persze azt, hogy mi a lélek mibenléte, ugyanaz a “tudat” lesz-e az, mint ami abban a személyben volt, akit életében még megismertünk.

És ha valami másolható digitálisan, az milyen rombolást fog végezni az egyes vallásokban, azok dogmáiban…

A Biblia ugyanis egyértelművé teszi, hogy belőlünk és mindenkiből csak egy van, egyediek vagyunk.

Az első sikeres emberi tudat lemásolásakor tehát valami forradalmi fog történni és egyben világmegrengető. A vallási világképek mindenképp meg fognak remegni…

Hirdetés

Ezzel ugyanis kényegében az emberiség maga is Istenné válik majd bizonyos értelemben.

Mennyországgá előlépő virtuális valóság

Egy olyan virtuális valóságot fogunk létrehozni – nyilvánvalóan lesz rá igény – melybe a halottak, elhunytak lemásolt tudatát lehet feltölteni majd digitálisan.

Egy újfajta virtuális öröklét lesz, egy olyan “temető”, ahová mindenki kerül majd, és melynek tengeri adatait egy szuperszámítógép fogja tárolni.

A Mennyország 1.0 gyakorlatilag azt fogja megvalósítani, amiről az egyház és a Biblia is beszélt, valamint amit Jézus is említett: egy öröklétet, egy olyan mennyei királyságot, ahol nincs többé halál és fájdalom.

Digitális örökkévalóság, az ember Istenné válása

Így fog “megistenülni” az ember. Biztosak lehetünk benne, hogy ez a pont majd egyszer eljön.

Ahogyan abban is biztosak lehetünk, hogy attól a korszaktól kezdve minden más lesz.

Meghalunk, de mégis halhatatlanok leszünk. Fizikai testünket eldobja egy digitális avatar testébe bújva örökké létezni fogunk.

Belegondolni is ijesztő, egyben magasztos. A kérdés csak az, hogy közben tényleg elveszítjük-e Istent…

A technológia és a tudomány effajta forradalma ugyanis egyes vélekedések szerint valójában nem megöli Istent, hanem felemel minket az Istenekhez.

Ez pedig nem feltétlen idéz elő dogmatikus ellentmondásokat…

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!