Érdekes világ

Világkorszakok kezdete és vége: az emberiség Aranykora és alkonya, melyekről a világvallások egyként emlékeznek!

Az ősi tanítások, mítoszok, jóslatok szerint az emberiség történelmében egyfajta körforgás figyelhető meg.

A világ elfárad, elpusztul ezt követően újjászületik, fejlődik majd hanyatlásnak indul és ismét megsemmisül.

Az Isteni tervnek megfelelően a történelem mindig megismétli önmagát.

Hirdetés

A világ épülésének és elkorhadásának kozmikus menete

A X. században íródott Brahma Vaivarta Purana című hindu szent irat szerint az emberiség korszaka négy világkorszakból épül fel. Az első korszak a Szatya-Yuga, az Aranykor, az igazság kora, amikor a Földön béke és tökéletes boldogság uralkodik.

Az ezt követő korszakokban a társadalom fokozatos romlása figyelhető meg, míg a legutolsó negyedik korszak, a Kali-Yuga, a Vaskor, mind közül a legsötétebb.

Ezt az időszakot kegyetlen háborúk, elnyomás, önzés, hazugság, irigység stb. jellemzi. A szent irat szerint az utolsó kor végén újra megszületik Krisna azért, hogy megbüntesse a tisztességtelen embereket és felemelje azokat a lelkeket, akik ebben a szörnyű korban is tiszták tudtak maradni.

Az ötezer évesre becsült Visnu Purana is megemlíti, hogy bizonyos időközönként, elsősorban akkor, amikor a vaskori ember válaszút elé érkezik, vagy változtat mindent elpusztító tevékenységén, vagy pedig a teljes megsemmisülés fenyegeti, az emberiség jótevőjeként mindig megjelenik egy ember.

Ez a lény egy fehér lovon végigvágtat a Földön és lángoló kardjával megsemmisíti a gonosz erőit, letéve ezzel egy boldogabb időszak, az Aranykor alapjait, mely tízezer évig fog tartani.

Az Alkonykor és a pusztulás

A mayák legendái szerint az Istenek hétszer teremtenek embert és a mi társadalmunk az ötödik teremtés. Az első nemzedék volt a legtisztább, a legtökéletesebb.

Az ezt követő korokban az emberekből fokozatosan kivesztek az erények, a lelkek tisztátalanná váltak és az eddigiek közül a mostani a legbetegebb társadalom.

Ennek a hanyatló kornak a végén azonban új remény virrad, hiszen a Tollaskígyó vezetésével visszatérnek az égi testvérek. A szellemi sötétséget legyőzi a szívből áradó, lelket simogató szeretet és kezdetét veszi egy boldog időszak, az Aranykor.

Tudni kell azt is, hogy az élet gyökeres megváltozását úgy, mint az előző két teremtés esetében, jelentős emberáldozatokkal járó természeti csapások kísérhetik, például földrengések, melyek következtében földrészek tűnhetnek el és újak emelkedhetnek fel a tenger mélyéről.

Hirdetés

Az ősi kínai filozófia tanítását figyelembe véve, mely szerint az egymással szemben álló erők mindig kiegyenlítik egymást (tűz-víz, világosság-sötétség) azt valószínűsítik, hogy a népek emlékezetében megmaradt katasztrófa, az özönvíz után az ősi törvénynek megfelelően tűzözön tör majd a Föld lakóira.

Ennek jelei már ma is érzékelhetők, hiszen egyre gyakrabban közelítik meg a naprendszerünket és a Földünket, kószáló kisbolygók, üstökösök és meteoritok, melyek becsapódása lángba boríthatja akár az egész bolygót.

Az átrendeződést túlélők viszont komoly változásokat tapasztalhatnak majd a testükben.

A tudat fejlődésének köszönhetően egyes emberek különleges képességekre tehetnek szert. Pusztán a gondolat erejével tárgyakat mozgatnak, lebegnek a föld felett vagy akár az időjárás befolyásolására is képesek lesznek.

A nagy visszatérés, a történelem megismétli önmagát

A nagy visszatérést és az Aranykor beköszöntének történetét még számos nép mitológiája, próféciája − germán, egyiptomi, ausztrál bennszülött, dogon, hopi indián − megemlíti.

De vajon mindez mikor fog megtörténni?

Van-e kézzel fogható, pontosabban szemmel látható bizonyíték arra, hogy ezeket a történeteket nem csak a gondtalan élet utáni vágyakozás szülte?

A Földön van egy ősi épületegyüttes, egy csillagóra, melyhez, ha nyitott elmével közeledünk, feltárja előttünk a jövőt megmutatva azt, hogy mikor történik, történhet meg a lélek ébredése és az Ég küldöttének a visszatérése.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!