CímlapsztorikMisztikum

5 ómen, ami az Antikrisztus eljövetelét jelzi – szerintetek hány valósult már meg?

Félelmetes a tudat, hogy a napjainkban zajló eseményekkel valamennyi már párhuzamba vonható vagy megvalósult… Szerintetek mi követezik?

Nyakunkon a vég kezdete?

A bibliai próféciák szerint az Antikrisztus az utolsó napokban támad fel, hogy hamisan Messiássá nyilvánítsa magát.

Az Antikrisztus megpróbálja felemeltetni magát, az emberek uralkodójaként még Jézus Krisztus második eljövetele előtt.

Hirdetés

Az Antikrisztus megérkezésével kapcsolatos jóslatok megtalálhatók az Újszövetségben, köztük János leveleiben.

A János 2:22 -ben például a Biblia az Antikrisztust hazugként írja le, aki tagadja Jézus Krisztus istenségét.

Hamis Krisztust emlegetnek Máté evangéliumában is, ahol Jézus figyelmezteti tanítványait, hogy ne váljanak a hamis próféták áldozatává.

Jézus azt mondta:

” Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék.”

5 ómen, mely előre jelzi az Antikrisztus eljövetelét

Meyer professzor azt mondta, hogy erre már Pál apostol is felhívta a figyelmünket.

Első jel: Aposztázia

Pál szerint az első esemény az aposztázia lesz, vagyis a hitehagyás. Meyer professzor szerint a görög aposztázia szó jelenthet eltévelyedést vagy lázadást, de értelmezhető távozásként vagy eltűnésként is. Az első angol nyelvű bibliafordítások a szót távozásként, illetve eltűnésként is értelmezik.

Pál azonban nem határozta meg, mit jelent ez az eltűnés.

Meyer professzor így folytatta: „A legtöbb keresztény azt gondolja, hogy bár ez eltérést jelent a keresztény hit kardinális tanaitól, de valószínűleg maga az egyház távozását jelenti.
Az egyház távozik vagy áldozata lesz az első eseménynek.”

Hirdetés

Második jel: Az Antikrisztus felemelkedése

A második megjövendölt esemény az Antikrisztus kinyilatkoztatása lesz.

Az elképzelés az, hogy az Antikrisztus Jézus Krisztus eljövetelét tükrözve gúnyosan kinyilatkoztatja magát.

Harmadik jel: Az Isten kicsúfolása

Meyer professzor szerint a harmadik esemény Izrael Istenével szembeni ellenállás lesz.

A bibliaszakértő azt mondta: „Miután „igazi Krisztusként ” felemelteti magát az Antikrisztus, elhiteti, hogy ő az élő és igaz Isten.

Negyedik jel: A harmadik zsidó templom

„A negyedik esemény a még megépítetlen harmadik zsidó templommal áll kapcsolatban; ahol majd megmutatja magát, mint „Jeruzsálem igazi Messiásaként.

Ötödik jel: A Sátán visszatérése

Meyer professzor szerint a Sátán az Antikrisztusban megtalálja megtestesülésének kulcsát, amint eljön a kinyilatkoztatás ideje.

Ezután jön Krisztus visszatérése

Meyer professzor elmondta: „Az utolsó, hatodik esemény az, hogy az igazi Krisztus lejön az égből, és eljövetelének fénye elnyeli az Antikrisztust.”

Meyer professzor a közel-keleti nyelvek szakértője, aki több mint 20 könyvet írt a Bibliáról.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.