CímlapsztorikÉrdekes világ

A Biblia szerint a világ 2025-ben megszűnik és egy új jön helyette – döbbenetes prófécia

Egy 1823-as Biblia megdöbbentő dolgokat vetít előre.

Tényleg alig 2 évünk van és ez vár az emberiségre?

A modern eszkatológia egyik legérdekesebb és legizgalmasabb kérdése annak az időnek a pontos datálása, amelyben élünk.

Hirdetés

Tehát a Gergely-naptár szerint most 2023, az iszlám naptár szerint 1444, a héber naptár szerint pedig 5783 van.

Minden naptár egy adott dátumtól számítja a napokat. Tehát a keresztények Krisztus születésétől számítják az időt (Anno Domini vagy Kr.u.), a muszlimok Mohamed próféta Mekkából Medinába vándorlásának időpontjától, a zsidók pedig a világ teremtésének napjától számítják az időt.

Ez egy gyakori időrendi döntés – valamitől számolni. Például a Dzsucse-naptárban Kim Ir Szen születési éve, azaz 1912 a kiinduló dátum.

A Biblia 1813-as kiadásának előszava érdekes kronológiát tartalmaz, amely egyedülálló a maga nemében, és a jelek szerint a 2025-ös évet a világvége évének kívánja jelezni.

Azt mondja: Egy 1813-as Biblia kijelenti, hogy ez a régi világ 2025-ben megszűnik, és új jön helyette.

“Ezért úgy számolunk, hogy Ádámtól Krisztusig 3974 év, 6 hónap és 10 nap van. És Krisztus születésétől az idei az 1814. év.

Ekkor a világ kezdetétől az idei évig eltelt évek teljes mennyisége és száma 5788 év 6 hónap 10 nap.”

Ezen elrendezés szerint úgy tűnik, hogy 1814 volt a világ teremtésének 5788. éve. Ennek megfelelően a jelenlegi 2023 az 5998-5999 évnek felel meg.

A következő két év a hatodik és az utolsó évezred lezárulta, majd a Nagy Változás kezdete.

Hirdetés

Egyesek ezzel a változással a világvégét társítják, mások a “szentek országának” eljövetelét, amelyről Dániel próféta ír. De azt mondják nekünk, hogy nem tudunk a világvége napjáról és órájáról.

Sok próféciát szentelnek az Előfutár birodalom előretörésének. Úgy tűnik, hogy a Biblia kiadóinak (és ennek megfelelően a Szent Szinódusnak)

1813-as megértése akarva vagy akaratlanul is erre a megígért változásra utal.

Az 1813-as Bibliában használt kronológia egyedisége kettős. Először is, nem állítja magát a világ teremtéséből származónak, “Ádámtól való” beszámolót vezet, anélkül, hogy egyúttal meg is határozná – Ádám életében mikortól, mely időszakától.

Másodszor, ez a kronológia, ahogy tűnik, egyedülálló, és különbözik a Bizáncban hivatalosan elfogadott kronológiától és a zsidó kronológia-számítástól.

Ez a tény nemcsak sokat változtat, de általában az egész világot felforgatja, mert a következő pár évben szuper-ezred lesz, vagyis nem 2000-es évek, hanem 6000, amikor maga az idő is véget ér, amikor a jelenlegi világ végét látjuk.

Ez 2025-ben vagy legkésőbb 2026-ban fog megtörténni, attól függően, hogyan számoljuk: extra éveket ad hozzá az időintervallumokhoz, vagy csak intervallumokat számol.

A Biblia, ahogy mondják, nem fog hazudni, különösen a napóleoni háborúk idejéből származó Biblia.

Talán egyébként ezért égett le 1834-ben Londonban a Westminster-palota, kulturális tárgyak vesztek oda és egész városokon söpört végig a tűzsorozat Európában és az USA-ban.

Ez tehát nagyon hasonlít ahhoz, amikor a 19. század elején és közepén valaki globálisan a Világteremtés naptárának helyettesítésével foglalkozott, megközelítőleg 215 évet lopva el belőle.

Valójában ma már majdnem a 6000. évben élünk.

Forrás: ÚjVilágtudat

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!