CímlapsztorikÉrdekes világ

A Földön kozmikus elektromosság rendkívül sebes hullámai fognak végigsöpörni egy 72 éves prófécia szerint

Egy jóslat több mint 72 évvel ezelőtt nem akármit írt le. A Föld sorsa megpecsételődött?

A Beinsa Douno által ránk hagyott prófécia jól illeszkedik azon időkbe, melyeken jelenleg keresztülmegyünk, különös tekintettel a tudatváltásra, a Föld változásaira és az aranykorra. Douno akkoriban tisztában volt vele és azt tanította, hogy elérkezünk a Vízöntő idejébe, mint asztrológiai korba.

Az idő múlásával az ember tudata áthalad egy nagyon hosszú homályos időszakon.

Hirdetés

Ez a fázis, melyet a hinduk „Kali-juga”-nak hívnak, végének küszöbén áll. Két korszak hátárán találjuk magunkat: ez a Kali-juga és az Új Korszak, melybe belépünk.

A gondolatokban, érzésekben és az emberek tetteiben már egy fokozatos javulás zajlik, de mindenki hamarosan alárendelődik az isteni Tűznek, amely megtisztítja és előkészíti őket az Új Korszakra való tekintettel.

Így az ember fel fogja emelni magát egy magasabb fokú tudatosságba, amely nélkülözhetetlen az Új Életbe való belépéséhez. Ez az, amit „Felemelkedés” alatt értünk.

Néhány évtized telik el, mire eljön ez a Tűz, amely átalakítja a világot azáltal, hogy egy új erkölcsöt hoz magával. Ez a hatalmas hullám a kozmikus térből érkezik, és elárasztja az egész Földet. Mindazokat, akik megpróbálnak szembeszállni vele, elviszik máshová.

Bár ennek a bolygónak a lakói nem mind találják magukat a fejlődés ugyanazon szintjén, az új hullám érezhető lesz mindannyiunk számára.

És ez az átalakulás nem csak a Földet fogja érinteni, hanem az egész Kozmoszt együttesen.

A legjobb és egyetlen dolog, amit az ember tehet most, hogy Isten felé fordul és fejleszti magát tudatosan, hogy felemelje a vibrációs szintjét, hogy harmóniában találja magát a hatalmas hullámmal, melyben hamarosan alámerül.

A Tűz, amelyről beszélek, ami kíséri az új feltételeket a bolygón, megfiatalít, megtisztít, helyreállít mindent: az anyagot finomítani fogja, a szíveteket felszabadítja a kíntól, bajoktól, határozatlanságtól, és világossá válnak; minden javulni, emelkedni fog; a gondolatok, érzések és negatív tettek eltűnnek és megsemmisülnek.

A jelen élet egy rabszolgaság, egy súlyos börtön. Értsd meg a helyzeted, és szabadítsd fel magad belőle! Azt mondom neked: lépj ki a börtönödből! Igazán sajnálatos látni a sok félrevezetést, a sok szenvedést, a sok cselekvőképtelenséget, hogy megértse valaki, miben rejlik az ember valódi boldogsága.

Hirdetés

Minden, ami körülötted van hamarosan összeomlik és eltűnik. Semmi sem marad ebből a civilizációból, még a rosszakarat sem; az egész Föld meg fog rendülni, és nyoma sem marad ezen téves kultúrának, amely a tudatlanság rabigája alatt tartja az embert.

A földrengések nem csak mechanikai jelenségek, a cél az, hogy felébresszék az emberek értelmét és szívét úgy, hogy felszabadítják magukat a hibáik és ostobaságuk alól, és megértik, hogy nem ők az egyetlenek az univerzumban.

Naprendszerünk most a Kozmosz egy olyan régióján halad át, ahol egy konstelláció, amely elpusztult nyomot, port hagyott. Az áthaladás ezen a szennyezett űrön a mérgezés egy forrása nem csak a Föld lakói számára, de galaxisunk többi bolygójának lakója számára is.

Csak a Napot nem befolyásolja ennek az ellenséges környezetnek a hatása. Ez a régió az úgynevezett „tizenharmadik zóna”; egyesek az „ellentmondások zónájának” nevezik.

Bolygónk ezen régióba volt zárva több ezer éve, de végül közeledünk, hogy kilépjünk ebből a sötét térből, és azon a ponton vagyunk, hogy elérjük a magasabb szellemi régiókat, ahol fejlettebb lények élnek.

A Föld most egy emelkedő mozgást követ, és mindenki arra kényszeríti magát, hogy összhangba kerüljön a felemelkedés áramlataival.

Azok, akik megtagadják, hogy alávessék magukat ennek az iránynak, elveszítik a jó körülmények előnyét, amely felkínálkozik a jövőben, hogy felemeljék magukat.

Ők hátramaradnak az evolúcióban, és több tízmillió évet kell várjanak egy új emelkedő hullám érkezésére.

A Föld, a Naprendszer, az Univerzum mind egy új irányba kerülnek a Szeretet hajtóereje alatt. A legtöbben még mindig úgy gondolnak a Szeretetre, mint egy nevetséges erőre, de a valóságban ez a legnagyobb erő minden közül!

Továbbra is a pénzt és a hatalmat tisztelik, mintha az életük folyása ezeken múlna. A jövőben minden a szeretetnek lesz alárendelve, és minden azt fogja szolgálni. De a szenvedés és a nehézségek azok, melyek az emberek tudatát fel fogják emelni.

Dániel próféta szörnyű jóslatai, melyek le vannak írva a Bibliában ahhoz a korszakhoz kapcsolódnak, amely megnyílik. Lesznek árvizek, hurrikánok, gigászi tüzek és földrengések, melyek elsöpörnek mindent. A vér bőséggel fog folyni. Lesznek forradalmak; szörnyű robbanások visszhangzanak a Föld számos régiójában.

Ott, ahol föld van víz fog jönni, ahol víz van, ott a föld jön majd. Az Isten a Szeretet; van még itt dolgunk egy büntetéssel, a természet válaszával azon bűnökkel szemben, melyeket az ember követett el az idők hajnala óta Anyja, a Föld ellen.

Ezen szenvedések után azok, akik meg fognak menekülni, az érdemesek ismerni fogják az Aranykort, harmóniát és a korlátlan szépséget. Ezért tartsd meg a békéd és hited, mikor eljön a szenvedés és a terror ideje, mert meg van írva, hogy egyetlen hajszál sem fog leesni az igazságosak fejéről. Ne csüggedjetek, csak kövessétek a személyes tökéletesség munkáját.

Fogalmatok sincs a grandiózus jövőről, ami rátok vár. Hamarosan látni fogjátok az Új Földet. Néhány évtizedig a munka kevésbé lesz megerőltető, és mindenkinek lesz ideje, hogy megszentelje lelki, szellemi és művészeti tevékenységeit. A férfi és nő közötti összhang kérdése harmóniában fog megoldódni; mindenkinek meglesz a lehetősége, hogy kövesse a vágyait.

A párok közötti kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen fognak alapulni. Az emberek a tér különböző síkjain keresztül fognak utazni és áttörik az intergalaktikus űrt. Tanulmányozni fogják működését és gyorsan képesek lesznek megérteni az Isteni Világot, hogy egybeolvadjanak az Univerzum Vezetőjével.

Az Új Korszak a hatodik fajé. Az eleve elrendelésetek, hogy felkészítsétek magatokat erre, hogy üdvözöljétek és megéljétek. A hatodik faj önmagát a Testvériség elképzelése köré fogja építeni. Nem lesz több személyes konfliktus és személyes érdekek; az egyetlen törekvése mindenkinek az lesz, hogy megfeleljen a Szeretet Törvényének. A hatodik faj a Szereteté lesz. Egy új kontinens jön létre. Ez a Csendes-óceánból fog kiemelkedni, hogy a Magasságos végre felállítsa Helyét ezen a bolygón.

Ennek az új civilizációnak az alapítóit én az „Emberiség Testvéreinek”, vagy a „Szeretet Gyermekeinek” hívom. Ők megingathatatlanok lesznek, és egy új típusú embert képviselnek.

Az emberek egy családot fognak alkotni, mint egy nagy test, és az egyes emberek fogják képviselni az egyes szerveket ebben a testben. Az új fajban a Szeretet oly tökéletes módon fog megnyilvánulni, amiről a mai embernek csak egy nagyon homályos elképzelése lehet.

A Föld kedvező terep marad a harc számára, de a sötétség erői visszavonulnak, és a bolygó szabaddá válik tőlük. Az emberek látva, hogy nincs más út, elkötelezik magukat az Új Élethez vezető ösvénynek, amely az üdvösség.

Értelmetlen büszkeségükben lesznek néhányan, akik a végén remélik, hogy folytathatnak egy olyan életet a Földön, amit az Isteni Rend elítél, de mindegyikük megérti, hogy a világ iránya nem az övék.

Egy új kultúra fog napvilágot látni, amely három fő alapon fog nyugodni: a nő emelkedettsége, a szelídek és alázatosak emelkedettsége, és az emberi jogok védelme.

A fény, a jó és az igazság fog győzni; ez csak idő kérdése. A vallásokat meg kell tisztítani. Mindegyik tartalmaz egy részecskét a Fény Mestereinek tanításaiból, de elhomályosították a szüntelen emberi elhajlások.

A hívőknek egyesülniük kell, és egy fő egyetértésre kell jutniuk egy alapvető dologban, hogy a Szeretet minden hit alapja, bármi legyen is az. Szeretet és Testvériség a közös alap! A Földön kozmikus elektromosság rendkívül sebes hullámai fognak végigsöpörni.

Néhány évtized múlva azok a lények, akik rosszak és másokat tévútra vezetnek nem lesznek képesek elviselni az intenzitásukat. Őket el fogja nyelni a Kozmikus Tűz, elpusztítva a rosszat, amivel rendelkeznek. Aztán majd bűnbánatot tartanak, mert meg van írva, hogy „minden testben Istent kell dicsőítsék.”

Anyánk a Föld megszabadul az embertől, amely nem fogadja el az Új Életet. El fogja utasítani, mint a sérült gyümölcsöt. Hamarosan nem lesznek képesek testet ölteni ezen a bolygón, köztük a bűnözők. Csak azok fognak maradni, akik birtokolják a Szeretetet.

Nincs olyan hely a Földön, amelyet nem szennyezett emberi vagy állati vér, tehát alá kell vetni egy tisztításnak. És ez a magyarázata, hogy egyes kontinensek elmerülnek, míg mások felszínre emelkednek. Az emberek nem is sejtik, milyen veszélyek leselkednek rájuk.

Tovább kergetik hiábavaló céljaikat és keresik az örömöt.

A hatodik faj éppen ellenkezőleg tudatában lesz szerepe méltóságának és tiszteletben tartja minden ember szabadságát. Kizárólag a növények birodalmából fogják magukat táplálni. Gondolataiknak meglesz a hatalma, hogy szabadon áramoljanak mint napjainkban a levegő és a fény.

A „Ha nem születnek újra” szavak vonatkoznak a hatodik fajra. Olvasd el Ésaiás 60. fejezetét, ez kapcsolódik a következő hatodik fajhoz, a Szeretet Fajához.

A Megpróbáltatások után az emberek többé nem vétkeznek és újra felfedezik az erény útját. A bolygónk éghajlata mindenhol mérséklődni fog, és a brutális eltérések már nem fognak létezni. A levegő ismét tiszta lesz ahogy a víz is. A paraziták eltűnnek. Az ember emlékezni fog korábbi inkarnációira, és érezni fogja annak örömét amikor tudomást szerez róla, hogy felszabadult korábbi állapotából.

Ugyanazon módon, ahogy megszabadul valaki a parazitáktól és a szőlő az elhalt leveleitől, így cselekednek a fejlett Lények, hogy felkészítsék az embereket, hogy a Szeretet Istenét szolgálják.

Jó feltételeket biztosítanak számukra, hogy növekedjenek és fejlesszék magukat, és azoknak, akik meg szeretnék hallgatni őket azt mondják:

„Ne félj! Még egy kis idő, és minden rendben lesz; jó úton jársz. Ha be akarsz lépni az Új Kultúra tanulmányozásába, dolgozz tudatosan és készülj fel.”

Hála a Testvériség elképzelésének, a Föld áldott hely lesz, és nem fog várni. De előtte nagy szenvedéseket küldenek, hogy felébresszék a tudatot. A több ezer év alatt felhalmozott bűnöket meg kell váltani. A Magasból áradó forró hullám hozzájárul az emberek karmájának felszámolásához.

A felszabadulás már nem halasztható. Az emberiségnek fel kell készülnie a nagy próbákra, amelyek elkerülhetetlenek, és jönnek, hogy véget vessenek az egoizmusnak.

A föld alatt valami rendkívüli készül. Egy forradalom, amely grandiózus és teljesen elképzelhetetlenül fog megnyilvánulni a természetben. Isten úgy döntött, hogy helyreállítja a Földet, és meg fogja tenni! Ez egy korszak vége; egy új rend helyettesíti a régit, egy rend, amelyben a Szeretet fog uralkodni a Földön.

Forrás: ÚJVilágtudat

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.