Misztikum

Bukott angyalokkal találkozott Jézus a halála és feltámadása közti 3 napon – állítja egy elmélet

Hol volt Jézus három napig a halála és a feltámadása között?

Ezt válaszolhatták nemrégiben meg a vallástudósok, ezzel a Jézus halálával kapcsolatos egyik legnagyobb rejtélyt megoldva.

Ez soha nem került be a Bibliába!

Hirdetés

1 Péter 3:18-19: “Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak”.

A “Lélek szerint” kifejezés a 18. versben pont olyan szerkezetű, mint a “test szerint” kifejezés. Tehát az tűnik a legjobbnak, hogy a “Lélek” szót úgy vizsgáljuk, mint a “test” szót.

A test és lélek Krisztus teste és lelke. A “megeleveníttetett Lélek szerint” arra a tényre mutat, hogy Krisztus bűn-hordozása és halála elszakította az ő emberi lelkét az Atyjától (Máté 27:46).

Az ellentét a test és a lélek között van, mint a Máté 27:41-ben és a Róma 1:3-4-ben, nem pedig Krisztus teste és a Szentlélek között.

Amikor Krisztus bűnhödése befejeződött, az ő lelke visszaállította a közösséget, ami korábban megtört.

Az 1 Péter 3:18-22 leír egy hiányzó láncszemet Krisztus szenvedése (18. vers) és megdicsőülése (22. vers) között. Egyedül Péter ad pontos információt arról, hogy mi történt a két esemény közöt.

A “prédikált” kifejezés a 19. versben nem a szokásos újszövetségi leírása az evangélium prédikálásának. Szó szerint az üzenet kihirdetését jelenti. Jézus szenvedett és meghalt a kereszten, a teste meghalt és a lelke is halottá vált, mert ő bűnné lett.

De az ő Lelke életre kelt és az Atyához kiáltott.

Péter szerint valamikor a halála és a feltámadása között Jézus egy különleges hírt mondott a “börtönben levő lelkek”-nek.

Hirdetés

Először is Péter lelkekről beszél, nem szellemekről (3:20).

Az Újszövetség eredeti nyelvén a “lelkek” szót angyalok és démonok leírására használták, nem emberi lényekre, és a 22. vers és úgy tűnik, hogy megerősíti ezt a jelentést. Továbbá sehol a Bibliában nem olvassuk, hogy Jézus meglátogatta volna a poklot.

Az Apostolok Cselekedetei 2:31 azt mondja, hogy “halottak birodalma”, de ez nem a pokol, hanem egy ideiglenes hely a halottaknak, ahol a feltámadást várják.

Üzenet a bebörtönzött lelkeknek

A Jelenések 20:11-15 tisztázza a különbséget a kettő között. A pokol, a tűz tava a végső helye az elveszetteknek.

A mi Urunk kiadta a lelkét az Atyának, meghalt, és valamikor a halál és a feltámadás között meglátogatta a halottak helyét, ahová üzenetet vitt a lelkeknek (valószínűleg bukott angyaloknak, lásd: Júdás 6), akik valahogy a Noé korában történt özönvízzel voltak kapcsolatban.

A 20. versből derül mindez ki. Péter nem mondta el nekünk, hogy mi volt az üzenet ezeknek a bebörtönzött lelkeknek, de nem lehetett a megtérésé, hiszen az angyalok nem térhetnek meg (Zsidók 2:16).

Talán a Sátán feletti győzelem kijelentése volt (1 Péter 3:22; Kolossé 2:15). Az Efézus 4:8-10 szintén azt jelzi, hogy Krisztus elment a “paradicsomba” (Lukács 16:120; 23:43) és elvitte a mennybe mindazokat, akik hittek benne az Ő halála előtt.

Találkozott a bukott angyalokkal?

Tehát összességében a Biblia nem teljesen tisztázza, hogy mit csinált Krisztus a halála és feltámadása közötti három napon.

Az azonban valószínű, hogy a győzelmét hirdette a bukott angyaloknak vagy/és a hitetleneknek.

Azt biztosan tudhatjuk, hogy nem adott az embereknek egy második esélyt az üdvösségre.

A Biblia szerint ítélet vár ránk a halál után (Zsidók 9:27), nem egy második esély.

Nincs egészen tiszta válasz az eredeti kérdésre, talán ez is egy olyan rejtély, amit majd a dicsőségbe érve fogunk megérteni – vélik sokan.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partner oldalunkat, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.