CímlapsztorikMisztikum

Jézus eljövetele rövidesen bekövetezik – állítja több Biblia tudós

Küszöbön van az Elragadtatás időszaka és Jézus visszatérése a Földre?

A világunk hamarosan jelentős változásokon fog átesni, ennek jeleit pedig már az égen lehet időnként látni.

Égi jelzések: közel az elragadtatás ideje

Egy merőben új értelmezés szerint például a rendszeressé váló és világszerte megnövekedett ufó észlelések olyan égi jelnek számíthatnak, amiről a Bibliában is szó esik a Jelenések könyvébe.

Hirdetés

Ufók, melyek Krisztus második eljövetelére hívjál fel a figyelmet?

Merőben abszurdnak hangozhat a felvetés, de érdemes visszaidézni a Jelenések könyvének ominózus sorait:

“Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.

Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.

Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona.

Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta.”

„A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja” (2:31)

–, akire később Péter apostol is hivatkozik az Egyház megszületését bejelentő pünkösdi beszédében (Apostolok Cselekedetei 2:20).

Még a mi életünkben eljöhet Jézus másodszor is a Földre

Vagyis a jelenségek természetéről részletesen nem írnak, de bármi ami nem szokványos, egyfajta jelzése lehet annak, hogy közelegnek a végidők.

Hirdetés

Véletlen lenne, hogy különféle keresztek, égi tünemények, angyalok árnyképei, vagy ne adj Isten ufók jelennek meg az égen?

Ha ez valóban így van, akkor az azt is jelenti, hogy Jézus már leszülethetett a Földre és gyermekként vagy fiatal felnőttként él közöttünk, és a megfelelő “égi pillanatra” vár, hogy felfedje magát.

Egyelőre maga az Antikrisztus sem fedte fel kilétét, akiről azt beszélik, hogy csodákat tesz majd, beragyogja az eget, és mindenki enni fogja az igét, amit hirdet.

Jézus kijelenti, hogy senki sem tudja, hogy mikor jön el “az az idő, az az óra” (Márk 13,32-35). Majd amikor Júdás elárulja, kijelenti, hogy „eljött az óra; ímé az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik” (Márk 14,41).

Jézus ígérete és a jelenlegi világkorszak vége?

Jézus kijelenti, hogy nem tudja senki,hogy mikor jön el az óra, „este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?” (Márk 13,32-35). Az evangélium később így szól: „Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel” (Márk 14,17).

Majd így:

„És másodszor szóla a kakas. És Péternek eszébe juta a beszéd, a melyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakada” (Márk 14,72). „És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak” (Márk 15,1).

Jézus kijelentései az apokalipszisről: „De azokban a napokban, … a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik” (Márk 13:24); „… és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek” (Márk 13,25). „És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel” (Márk 13:26).

Jézus a következő kijelentését tette: „Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek” (Mát 24,34.).

Sokak szerint ezt sem szabad szó szerint venni, helyette Jézus inkább egy világkorszakra utalhat.

Ha pedig így van, a jelenkor változásai lehetnek éppen ennek az valamivel több mint kétezer éve tartó világkorszaknak a vége.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!