CímlapsztorikMisztikum

Jézus titkos evangéliuma porrá zúzná az egyház hazugságait?

„Ha a biztos tárgyi emlékeket a ‘szakemberek’ hitelessé nyilvánítanák – fenn áll a veszély, hogy a Tamások is hinni kezdenek akkor, amidőn a világ törekvései épp ellenkező irányúak.”

Jézus Urunk valódi és titkos evangéliuma?

Az alábbi kinyilatkoztatások és információk csak annak az „elveszett” írásnak részei lehetnek, melyet – az említett „Hegyi beszéd” pergamenthez hasonlóan – Jézus Urunk saját maga írhatott le.

Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.

Hirdetés

Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágába. Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította

-áll a szövegtörekékekben.

Jézus további töredékekben utal igen érdekes dolgokra, többek között az IGAZ Jézusi tanításra, melyet ma az egyház számtalan módon próbál leplezni a hatalmi érdekei miatt:

„Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igaz­ság.

Tartsátok meg azért és kövessétek az én tanításomat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem és megmaradjatok az én Igazságomban.

Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.”

Ő saját maga írta rá igehirdetését és az Igaz Istenhez való közeledés hittanát.

A Vatikán több mint kétezer éves hazugsága dőlhetne romba?

Sokan beszéltek már Jézus valódi tanításairól és arról, hogy Jézus mit is értett azalatt, hogy legyünk irgalmasak és szeretetet gyakoroljunk a másik felé.

Jézus ugyanis azt mondta, hogy az ember csakis a szívbe írt törvények szerint éljen és nincs szükség közvetítőkre ahhoz, hogy valaki „megtalálja” Istent.

Hirdetés

A Klérus feladata és fő célja napjainkban nem az, hogy az eredeti, Jézus által megfogalmazott igét hirdessék, mert azzal megszűnne a szerepük.

A Klérus mindvégig abban érdekelt, hogy az emberiség a „kőbe vésett” törvényeket fogadja el és aszerint élje több milliárd hívő az életét.

Az egyház a kőbe írt törvényekről kezdett el beszélni, és központi szerepbe helyezték magukat, és az egyházat mint intézményt próbálták az egész világon népszerűvé tenni.

Isten és Jézus földi helytartóinak mondták magukat kétezer éven át, de jól titkolták a valódi Jézusi tanítást.

Minden mást, ami nem került bele az általuk a niceai zsinaton összeollózott Bibliába, gnosztikus iratoknak neveznek.

Az efféle gnosztikus iratok ördögtől valók is lehetnek – ezt akarja elhitetni az egyház.

A szívbe írt törvény a világ megmentésének kulcsa?

Így az emberi szívből sem ölt ki mindent a bűn. Sokan a szívükbe írt törvény alapján Isten akaratát követik, noha nincs kézzel írt törvényük.

Ez arra tanít, ha szoros, meghitt kapcsolatban élnénk Istennel, akkor teljesen természetes módon élnénk a törvénye, akarata szerint.

Elkövetjük azt a hibát, hogy a törvény elvárását kérjük számon az embereken, anélkül, hogy megismertettük volna velük, miképpen lehetnének közösségben Istennel.

Úgy megtartani a törvényt, hogy a szívünk távol van Istentől, fából vaskarika.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.