CímlapsztorikMisztikum

Mark Passio kitálalt: ilyen a sátánizmus kultúrája a mindennapokban – MINDENHOL ott vannak?!

Miután megismerte a Sátán Egyházát működtető alapelveket és felfedték előtte ideológiájuk lényegét, mély felháborodásában otthagyta azt az (alacsony rangú) sátánista csoportot, amelynek addig tagja volt.

Mark Passio egy kilépett sátánista és okkultista, félig vallásos római katolikus családban nőtt fel Pennsylvania-ban.

Miután a vallása elkedvetlenítette és úgy érezte, a vallás nem más, mint egy kontrollmechanizmus a családja és a társadalom részéről, dühös lett és őszinte gyűlölettel kezdett viseltetni a szervezett vallások iránt.

Hirdetés

Középiskolás korában – mivel nem volt más igazi tudásalap, ami felé közeledhetett volna, és formát keresett a szervezett vallás elleni lázadásra – felfedezte magának a sátánizmust és sötét okkultizmust, amit élete azon szakaszában a szervezett vallások tökéletes antitézisének hitt.

“Egyedül csak ÉN és a szükségleteim számítanak, akkor is, ha az mindenki más kárára van.

Az Én túlélésem a legfontosabb.

Senki másnak a szenvedése nem számít, amíg én magam nem vagyok érintett benne.

A mások iránt táplált együttérzés GYENGESÉG.”

A fenti idézet egy egykori sátánista pap, Mark Passio előadásából származik és a sátánizmus egyik fő alappillérét írja le.

Ezeket a hitrendszereket bomlasztó jelleggel nyomják rá a tömegekre, akik tudat alatt elfogadják ezt materializmusként, korporatizmusként és nárcizmusként.

Ezeket a rendszereket a „csoportgondolkodás” tartja fent, amit a társadalom minden szintjén betanítanak a médián, oktatáson, szórakoztatóiparon keresztül.

Tudatában vagyunk-e annak, hogy néhány hitrendszerünk és cselekedetünk sátánista elveken alapul?

Hirdetés

Vajon valódi siker-e egy „sikeresnek és boldognak” gondolt élet egy ilyen alapokon nyugvó társadalomban?

Kollektíven meg lettünk tévesztve és be lettünk vonva a terveikbe.

„A sátánisták azon cél érdekében dolgoznak, hogy egy olyan társadalmat hozzanak létre, amely annyira kemény és olyannyira igénybe veszi a benne élőket, hogy az átlagembernek csupán arra marad ideje és energiája, hogy önmagával törődjön, önmagát szolgálóvá váljon és bármit megtegyen, csak hogy túlélje a napot, tekintet nélkül arra, hogy vajon a tetteivel – vagy a szervezet tetteivel, amelynek dolgozik – tesz-e valami olyasmit, ami árt másoknak vagy a társadalomnak.

Ez a mentalitás tulajdonképpen egy alacsony szintű sátánista ideológia.

Ha képesek benntartani az embereket ebben az önszolgáló gondolkodásmódban, akkor ezeken az embereken mindig az ilyen mentalitású, gondolkodásmódú és ideológiájú „alfák” fognak uralkodni.

Pontosan ebben az állapotban leledzik a mai társadalom nagy része.

A társadalom többsége már ma is a sátánista gondolkodásmód rabja anélkül, hogy tudna róla.

A legtöbb ember ma alacsony szintű sátánizmust gyakorol, és még csak nem is tud róla, mert megvan bennük ez az önszolgáló mentalitás, mindenek előtt önmagukat szolgálják. „Nem igazán nézelődőm a saját kis környezetemen, a barátaimon vagy a családom kívül.”

Ez a mentalitás azt mondja, hogy „nem számít, mi történik a világban, milyen igazságtalanságokat követnek el, milyen szabadságjogokat tipornak el, amíg nálam minden rendben van és a kis környezetem, a családom nem szenved, nem akarok tenni semmit és becsukom a szemem.

Megvan a házam, az ágyam, étel az asztalon, nem érdekel mi történik másokkal a világban.” Hány ember van bezárva ebbe a mentalitásba minden egyes nap?

Ez az a mód, amivel ezek a sátánista hálózatok irányítás alatt tartják az embereket.

Amíg az emberek ebben az önző gondolkodásmódban vannak tartva, könnyen irányíthatók a sötét okkult hálózatok legkegyetlenebb és leggonoszabb „alfái” által.

Az alfák papi kasztja mindig uralkodni fog bárkin, akiben megvan ez az alacsony szintű tudati állapot.

Csak amikor az ember kikerül ebből az önmagát szolgáló érdekből, hogy csak önmagát és a saját kis környezetét szolgálja, csak ekkor lesz képes visszatérni és meglátni a széleskörűbb képet a világról, megérteni, hogy egy mélyebb szinten mi zajlik az emberi szabadsággal és elkezdi megérteni a valódi különbséget a jó és rossz között és ekkor ezen szervezetek irányítói elveszítik a hatalmat, és nem tudnak irányítani téged.

Ez a „természet törvényeként” ismert.

A természet törvénye univerzális spirituális törvényekből áll, amelyek az emberi viselkedés következményeit igazgatják.

Csak amikor megértjük ezt a magasabb szintű tudatosságot, amikor magunkba fogadjuk ezt a magasabb megértést és tudatosságot, ekkortól kezdve nem válunk fogékonnyá az irányításukra és az irányításra használt módszereikre, amelyek pszichológiailag zajlanak le az elménkben.

Láthatjuk, hogy ezt könnyebb mondani, mint megtenni.

Néhány metódust arra használnak, hogy szűkösségben, időhiányban, félelemben és tudatlanságban tartsanak bennünket addig a pontig, amikor úgy döntünk, hogy a vállalataiknak fogunk dolgozni, amelyek kárt tesznek a bolygóban vagy másokban; beállunk a hadseregeikhez és a rendőrségükhöz és megölünk, vagy bántunk másokat…

Munkát vállalunk a részleges fedezetű banki rendszerükben, vagy más államszervezeteikben és elraboljuk az emberek személyes vagyonát és pénzét; kirabolunk és bántunk embereket, hogy ellopjuk a pénzüket vagy akár becsukjuk a szemünket a más országokban zajló igazságtalanságok láttán, mert mi magunk is alig tudunk megélni.

A pénz egy mágikus talizmán.

A hit az, ami értéket ad neki és a hit abban, hogy az embernek nincs joga élni ezen a bolygón anélkül, hogy fizetne érte és rabszolgamunkát kell végeznie, hogy hozzájusson ehhez a mágikus papírdarabhoz – ez csak az egyik módszer, amit alkalmaznak.

A média és propaganda használata, hogy más embereket gonosznak vagy rossznak fessenek le és így szükségessé tegyék, hogy megöljük őket, hogy megvédjük magunkat az ideológiájuktól – egy másik formája ennek az okkult varázslatnak.

Az alapelgondolás, hogy 40-60 órát kell dolgoznod egy héten ahhoz, hogy hozzájuss az élethez szükséges pénzhez, hogy megfelelő egészségügyi ellátáshoz juss, ha beteg vagy, és így csak arra marad időd, hogy magadra gondolj és ne segíts másoknak…

Ez szintén egy módszer, amit folyamatosan alkalmaznak ellenünk.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!