CímlapsztorikMisztikum

Megtalálhatják Jézus holttestét? Tudósok megdöbbentő elmélettel álltak elő

Parázs vitákat szült egy felvetés, mely azt állítja, hamarosan az emberiség és a tudomány rábukkanhat Jézus földi maradványaira.

Az elmúlt két évezred során számos keserű vita tárgya volt az írott történelem egyik legnagyobb jelentőségű kérdése: mi lett a sorsa Jézus Krisztus testének.

Ez ugyanis máig nem egyértelmű tudományos és vallási szemszögből sem.

Hirdetés

A mai napig nem egyértelmű, hová lettek Jézus földi maradványai

A világ ma is kettéosztható azon emberekre, akik úgy hiszik, a keresztre feszítéssel kivégzett férfi teste eltűnt a sírból, mert Isten fiaként feltámadt, majd pedig a mennybe emelkedett, és azokra, akik ebben nem hisznek.

A keresztény vallás létrejöttének legkorábbi szakaszától annak egyik legfontosabb hitkérdése Jézus feltámadása.

Pál apostol a korinthosziakhoz írt első levelében – körülbelül két évtizeddel a keresztre feszítés feltételezhető időpontja után – úgy fogalmazott:

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.”

Hitük alátámasztásához Jézus követői a szemtanúkra hivatkoztak, akik látták a saját lábán elhagyni a sírt.

Pál a korinthosziakhoz írt leveleiben két embert nevez meg, akik saját szemükkel látták a feltámadott

Krisztust: Jakab apostolt, Jézus testvérét, illetve Pétert, Jézus első számú tanítványát.

Az elérhető források és egyéb írásnyomok alapján a keresztények már a kezdetektől szó szerint hitték a feltámadás igazságát.

A tanítványok távolították el a sírból?

Mihez kezdjen azonban a történész ezzel a helyzettel?

Hirdetés

Sokuk régen és ma is – saját hiténél fogva – ugyanolyan biztos Jézus feltámadásában, mint Pál apostol volt.

Azonban a természetfelettivel magyarázni egy történelmi rejtélyt régóta nem tiszte a tudománynak, így alternatív lehetőségeket kell vizsgálni – akár hívő az ember, akár nem.

A leggyakrabban felmerülő elmélet természetesen az, hogy Jézus holttestét maguk a tanítványok távolították el a sírból – a feltételezés már Máté evangéliumában is említésre kerül.

Az apostolokon kívül felmerült már Jézus családja, a vének tanácsa, amely halálra ítélte, illetve – a korai keresztény teológus Tertullianusnál – egy kertész, aki attól félt, hogy káposztáját letapossák majd a Szent Sírhoz látogatók tömegei.

Lehet, hogy soha nem is feszítették keresztre?

Létezik továbbá az az érvelés is, mely szerint Jézust valójában sosem feszítették keresztre.

Egy Baszilidész nevű gnosztikus keresztény által írt, majd később a Koránban újrafogalmazott evangélium szerint Krisztus helyett a kürénéi Simont – aki egyes evangéliumok szerint segített Jézusnak cipelni a keresztet – végezték ki.

A történelmi Jézusnak léteznie kellett, ebből kifolyólag Jézus holtteste is létezik valahol?

Ennél távolabbi megközelítések már magát Jézus létezését is kétségbe vonják, illetve még különösebb elméletekkel állnak elő.

Annyi bizonyos, hogy Jézus testének sorsa a történelem legnagyobb és legnehezebben megoldható rejtélyei közé tartozik.

Az azonban elég valószínű, hogy Jézus történelmileg is valóban létezett.

Az tehát egyre biztosabb, hogy Jézus történetei valósak, legalábbis mára a tudomány és a régészet egyre több olyan leletet tárt fel, melyek azt bizonyítják, hogy a Bibliában leírt események valósak.

Ily módon maga Jézus is valós volt, legfeljebb szkeptikusok szerint nem Isten fia volt, hanem egy „egyszerű próféta”.

Ez esetben pedig Jézus földi maradványainak megtalálása óriási szenzáció lenne.

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.