Misztikum

Nikola Tesla és az üzemanyag nélküli motor: a tiltott találmány, amit az energialobbi meg akart kaparintani

Ez az egész világot megváltoztathatta volna, nem csak a közlekedést.

Tesla elhallgatott találmányai

A technika-történészek határozottan állítják, hogy ha beleilleszkedünk a kor műszaki ismeretkörébe és gondolkodásmódjába, Tesla kilógott volna a sorból, ugyanis gondolkodása és megoldásai messze meghaladták a kort, melyben élt.

Több olyan találmánya is volt, nem beszélve számtalan befejezetlen munkájáról, melyek akkora löketet adtak volna az emberiség technológiai fejlődésének, melyek évszázadokkal előrébb repítettek volna minket.

Hirdetés

Tesla egyik legnagyobb projektje volt a szabadenergia technológia mellett az üzemanyag nélküli motor megalkotása, mely szintén szorosan összefüggött az előbbivel.

Tesla üzemanyag nélküli motorja

Teslának két feladatot kellett megoldania ahhoz, hogy “üzemanyag nélkül” működő gépet csinálhasson:

Be kellett bizonyítania, hogy a Földön mindenütt van olyan könnyen hozzáférhető közeg, amelyből lehetséges energiát kinyerni…

Valamint ki kellett dolgoznia az energia kinyerését lehetővé tevő eszközt.
Tesla elgondolását valójában csak második pontra vonatkozóan ismerjük több-kevesebb részletességgel, az első felől csak találgathatunk.

Az öngerjesztés elve — mint tudjuk, — nem Tesla találmánya. Ezt akkor már nagyon jól ismerték. Tesla fő célkitűzése az volt, hogy az öngerjesztés hatékonyságát jelentősen megjavítsa.

A javulásnak abban kellett megmutatkoznia, hogy ha külső erővel forgásba hozzuk a motort, majd abbahagyjuk a forgatást, milyen hosszú ideig fog tovább forogni önmagától.

A szerkezet akkor válik üzemanyag nélküli motorrá, ha a forgás sohasem áll le (vagyis végez legalább annyi munkát, amennyi a súrlódási veszteségeket kompenzálja).

Minden jel arra mutat, hogy Tesla ezt a célt elérhetőnek vélte, sőt, meg is valósította végül.

A végtelen elektromágneses “éter” mint üzemanyag

Tesla tekercselése a szokott szabványoktól eltérően fordított irányban működött, és ő ezt kísérletileg igazolta is.

Hirdetés

Több cikkben még azt is megjegyzi, hogy ezeknek az elveknek az alapján több olyan gépet is készített, amelyekben “az áram, ha egyszer elindult, nemcsak fenntartotta magát, hanem még növekedett is.”

Ellentmondásos információk vannak arról, hogy bizonyíthatóan végül sikerült-e létrehoznia egy ilyen “örökmozgó” motort, mely soha nem romlik el és nem “merül ki”.

Tesla a jegyzeteiből ikerítve az elektromágneses éterből akarta kinyerni azt a végtele energiaforrást, mely ezt a motort hajtotta volna.

Mivel azonban arról vannak információk, hogy a szabadenergia technológiája működőképes volt, gy több mint valószínű, hogy a motor is.

Gondoljunk csak a híres Tesla-tornyokra, melyek közül néhányat meg is épített, és valóban sikerült a Föld légköréből, elektromágneses mezejéből energiát “kivonni”.

Az elhallgattatás kora

Tesla motorját még egy időben az energiaipar is megpróbálta megkaparintani.

Eleinte nagy potenciált láttak abban, ha megvásárolják, majd ha a profitnak túlságosan “ártalmas”, egyszerűen felteszik a polcra, vagy elsüllyesztik a terveket valamelyik fiókba.

Ádáz harcok folytak a szabadalmi tervekért és a pontos műszaki leírásért, de Tesla ezeket soha nem adta ki a kezei közül, érthető módon.

Így egyfajta tiltott találmányként kezdték el kezelni, majd az írott történelmet formáló – befolyásoló – energiaipari elit és értelmiség megbélyegezte Teslát és a szerkezetet is, sőt, azt állították róla, hogy sohasem létezett…

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!