CímlapsztorikMisztikum

Óriások, szárnyas angyalok a Földön? A nefilim civilizáció végső bizonyítékait tárták fel?

Tényleg létezhettek a Biblia és más ősi írások legendás óriásai? Földönkívüli hibridek lehettek, vagy egy különös, eddig ismeretlen embercsoport? Sorra kerülnek elő olyan maradványok, melyek alaposan összekuszálhatják az emberi evolúció teóriáját.

5000 éves óriások sírjai, utalások a Bibliában

Régészek 5000 éves sírokra bukkantak Kína területén, amelyek különlegessége, hogy – a csontvázak és a sírgödör méretéből ítélve – minden kétséget kizáróan átlagon felüli magasságú férfiak nyughelyéül szolgált.

Ezen leletek tökéletesen alátámasztják mindazt, amit a Biblia a nefilimekre vonatkozóan ír.

Hirdetés

A nefilimek azon rendkívüli, óriás termetű és képességű lények, akik félig emberi, félig isteni származásúak az elmélet szerint.

“Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születtek. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. Az óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” (Mózes I. könyve 6:1–4)

“Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik – sőt még azután is -, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak.” (Mózes I. könyve 6:4)

A Bibliában foglaltak szerint a nefilimek több mint 400 évvel később újra felbukkantak Izrael földjén.

“Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák,
és ők is úgy néztek ránk.” (Mózes IV. könyve 13:33)

A Bibliában tehát valóban található utalás az óriások létezésére.

De mit mondanak a Kínában talált sírok?

Hatalmas lények csontvázai hevertek a kősírokban

A Santung tartományban feltárt sírokból előkerült csontok 1,9 méter és 1,8 méter magas emberekről árulkodnak.
És ez csupán a csontszerkezet. Amennyiben ez az ember tényleg létezett, akkor egészen biztosan magasabb volt 1,9 méternél”

-számolt be róla Fang Huj, a Santungi Egyetem munkatársa.

Hirdetés

Az említett ásatási helyszínen 2016 óta kutatnak és egyre több minden rajzoódik ki az egykori óriásokról.

Az „óriások” sírjai a többiekéhez képest nagyobbak voltak.

EZEK AZ EMBEREK FELTEHETŐLEG MAGAS TÁRSADALMI RANGGAL BÍRTAK ÉS MEGENGEDHETTÉK MAGUKNAK A JOBB ÉLELMEKET.

Bár a szeptikusok szerint az óriásokról szóló legendák az átlagnál magasabb emberek miatt kaptak szárnyra, ma már tudjuk, hogy létezhettek.

Ezt bizonyítják a kínai leletek is.

Létezhettek a legendás nefilim óriások?

Többen is úgy vélik, hogy ezek valós alakok lehettek, bár óriáscsontokat, kettős fogsorral rendelkező koponyákat egyelőre senkinek sem sikerült felmutatnia.

Az orvostudomány is ismeri a gigantizmus (óriásnövés) nevű betegséget, ami a növekedési hormon gyermekkori túltermelődését jelenti.

Ilyenkor egy jóindulatú daganat áll a háttérben, amiatt állít elő túlzott mennyiségű növekedési hormont az agyalapi mirigy.

Szárnyas angyalok az ősi időkben?

A különféle angyali alakokról is rengeteg mítosz, legenda szól, a Bilbia szintén rengeteg féle angyali alakot említ meg.

Kulcsfontosságú tisztában lennünk azzal, hogy kiket vagy miket ért a Biblia az Isten fiai (b’né há-Elohim) kifejezés alatt.

A héber kifejezés az 1Mózes 6. fejezetén kívül csak a Jób könyvében fordul elő, ott egyértelműen Isten szent angyalaival azonosítható (Jób 1:6; 38:7).

Ezen különös lényekkel kapcsolatban az ókori zsidó és keresztény gondolkodók értelmezése alapvetően két fő csoportra bontható: az egyik nagy tábor úgy tartja, hogy az „Isten fiai” természetfeletti lények, a másik nagy tábor szerint pedig emberek.

Egyesek szerint a szárnyakkal rendelkező nem teljesen emberi lények valóban a mítosz részei tehát csupán, mások szentül hiszik a bizonyítékok hiánya ellenére, hogy létezhettek.

A néprajzkutatók szerint az óriások csupán a természeti erők megszemélyesítői, amelyekkel az ősi embereknek még igen keményen meg kellett küzdeniük.

Mindezek ellenére egyre több olyan csontváz kerül elő, melyek 2 méternél magasabb, helyenként akár 3 métert is elérő humanoidok maradványai lehettek.

Ez pedig újra és újra felveti a kérdést:

Vajon mindent tudunk az emberi evolúcióról, és valóban azt tanítják az iskolákban, ami a teljes igazság?

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!

Ezzel egyúttal támogatod munkánkat.