Érdekes világ

Lord Acton: “Az emberek és a bankok szembenállása már évszázadok óta szedi áldozatait…”

Ezt a csatát előbb vagy utóbb, de meg kell vívni: kódeljárás a pénzügyi világhatalom megdöntésére.

Előre tudták, hogy az emberiség rákfenéje lesz

Az 1834-től 1902-ig élt híres angol történész már akkor jól látta és írta le az emberek és az embereken élősködő, a világot lassan igazi piócaként kiszipolyozó pénzintézetek viszonyát, kapcsolatát.

Egy közgazdász, John Kenneth Galbraith azt állította egy könyvében, hogy:

Hirdetés

“A pénz tudománya a közgazdaságtan azon területe, ahol a leginkább alkalmazzák a bonyolultság leplét az igazság elrejtése vagy elkerülése céljából, annak felfedése helyett.”

Lord Actonra visszatérve: ő volt az első olyan kulcsember, aki nyíltan utalni mert rá, hogy a bankok rablóhadjáratának nem lesz jó vége, és előbb vagy utóbb, de egyfajta szembenállás keretében az emberi társadalomnak szembe kell mennie velük.

Felül kell kerekednie a vérszívóként rátelepedő pénzembereken.

Különben a világ társadalma olyan pénzspirálba kerül, ahonnan már nem lesz visszaút: Adós rabszolgák egész generációja követi majd egymást, a bolygó pedig a bankok és a hozzájuk köthető pénzügyi elit tulajdonában lesz.

Ez tulajdonképpen részben már bekövetkezett…

A világ összesen alig egy tucatnyi nagyvállalat tulajdonát képezi, valamint az ezen cégek mögött álló szupergazdag társadalmi csoport egy szűk rétegét.

Kódeljárás a pénzügyi világhatalom megdöntésére

Ha ​kellő létszámú kortársunk értené a kamatszedő hitelpénzrendszer működését, hogy az milyen módszerekkel, mennyire aránytalanul gazdagít egy kis létszámú bankárkasztot, miközben egész népeket taszít adósságfüggésbe, továbbá hogy a pénzkartell nemcsak pénzügyeiket, gazdaságukat, de tömegtájékoztatási rendszerüket is ellenőrzi, akkor már hatékonyan lehetne fellépni a közpénzrendszer visszaállítása érdekében.

Ha valaki azt is megérti, hogy a föléje nőtt pénzhatalom viszonylag egyszerűen megdönthető, hogy nincs másra szükség, mint a pénz kibocsátásának és forgalomba hozatalának a közösség – a társadalom egészét képviselő demokratikus állam, az Országgyűlés és a kormány – ellenőrzése alá való visszahelyezésére.

A pénzkibocsátás magánmonopóliuma megszüntetésére, akkor megreped a tudatlanság kősziklája, az az alap, amelyre ez a pénzhatalom épült.

Hirdetés

Bármennyire hihetetlennek tűnik, de ily módon fel lehet számolni a pénzkartell világuralmát.

Valódi rendszerváltás akkor lesz a világban és Magyarországon is, ha a pénzrendszer irányításának életbevágóan fontos közügye ismét a köz – azaz a demokratikus állam és társadalom – ellenőrzése alá kerül, ha áttér az ország a magánpénzrendszerről a közpénzrendszerre.

Földgolyónk, a levegő, a víz, a termőföld, úthálózatunk és a gazdasági élet útrendszere – a pénzrendszer – is csak köztulajdonban lehet, hogy működhessen az egyéni teljesítményt az azonos esélyek alapján kibontakoztató piacgazdaság és politikai megfelelője: a nem formális, hanem tartalmi demokrácia.

Leszámolás a világ uzsorahiénáival

Csak az uzsorajövedelmet biztosító magánpénzteremtés és kamatmechanizmus megszüntetésével lehet beindítani a tartós gazdasági növekedést, felszámolni a munkanélküliséget, az inflációt, és visszaállítani az értékteremtő munka és teljesítmény becsületét.

Csak a pénzrendszer demokratizálásával lehet megszabadulni a ránk telepedett pénzmonopólium jelenlegi diktatúrájától, amely a demokratikus formák és látszatok mögé bújó arctalan uralom, de amely ugyanolyan könyörtelenül leigázza és megalázza az embereket, mint a nyílt – fizikai erőszakra – támaszkodó diktatúra.

Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra…

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!