MisztikumMúltidéző

Megtalálhatták a magyar őshazát, méghozzá a messzi keleten: a finnugor elmélet végleg megcáfolva?

Turanoid koponyák és genetikai vizsgálatok vezették nyomra a régészeket és őstörténeti szakembereket.

Finnugor elmélet mint magyar “nemzetrontás”?

A finnugor-nem finnugor vitával kapcsolatban kialakult egy nézet az elmúlt 30 évben, miszerint az egész csak egyfajta félrevezetés, egy történelmi hazugság, mellyel a nemzetellenes nyugati erők főleg Habsburg parancsra próbálták elvenni a nemzetünk múltját.

Elhallgattak bizonyos történelmi feljegyzéseket, összefüggéseket, jelentős felfedezésekről nem számoltak be lásd a 4000 éves magyar eredetű törzs Kína ősi tartományaiban.

Hirdetés

Sokak szerint ezt azért követték el, hogy a magyar néppel elhitessék, kvázi belénk verjék, hogy nem vagyunk jelentős nemzet, egy kicsiny őskolónia jelentéktelen sarjai vagyunk.

Ezért kezdett el erősödni folyamatosan az a teória, miszerint sokkal nagyobb, gazdagabb múlttal rendelkezhettünk, amit elhallgattak előlünk.

És hogy a magyar őshaza sokkal nagyobb birodalom volt, mint azt ma tudjuk, és sokkal messzebb is volt a Kárpát-medencétől.

Elhallgatott leletek, felfedezések

A második világháború utáni kommunista hatalomnak is kapóra jött a nagy Szovjetunió kebelében élő rokonság, a „finnugor eredet” megkérdőjelezhetetlenné vált.

Pusztán a nylevrokonság mentén határozták meg a finnugorhoz való viszonyunkat, és rengeteg kérdést nem feszegettek, mert széthullott volna az erőltetett elmélet…

A sorba nem illő régészeti leletekkel nem foglalkoztak, a finnugor rokonságnak homlokegyenest ellentmondó antropológiai eredményeket pedig egy az egyben figyelmen kívül hagyták.

Pedig a modern genetikai vizsgálatok is alátámasztják, hogy az antropológusok már egy évszázada is jó nyomon jártak.

A turanoid koponyák vezethették nyomra a tudósokat

Az új régészeti leletek, genetikai vizsgálatok azonban az elmúlt években feltárták előttünk a valódi őshaza eredetét, annak nyomait.

És hogy mi magyarok tulajdonképpen honnan is származunk.

Hirdetés

Honfoglalás kori temetők csontanyagából, a turanoid típusnak elnevezett koponyák alapján – legyen a szó a korábban szláv őslakosoknak gondolt, melléklet nélküli sírokban nyugvó köznépről, vagy előkelők díszes tárgyakkal gazdagon ellátott nyughelyéről – egy nagyon is jól körülhatárolt, korábban a Kárpát-medencéből alig ismert embertípus széleskörű elterjedése figyelhető meg.

Ezeknek a nyomai pedig visszavezethetők Keletre, méghozzá a messzi keletre.

Vagyis a finnugor elméletnek homlokegyenest ellent mondó dolgok bontakoznak ki ezekből a nyomokból.

Az úgynevezett alföldi embertípus néven írták le ezt az embertani csoportot, amelyet leggyakrabban a sötét haj és barna szemszín jellemez.

Így nézhetett ki minden Honfoglaló annak idején, de azt is sikerült megsaccolni, hogy honnan érkezhettek.

A turanoid koponyákat időben és térben visszakövetve a Fekete-tengertől, a Kaukázustól és az Aral-tótól kissé északra fekvő területsávra jutunk, jórészt a mai Kazahsztán területére.

A kazah hagyomány egyébként mind a mai napig nyugatra vándorolt testvérnépként tartja számon a magyarságot.

Ahol viszont ma nyelvrokonaink élnek, hiányzik az ilyen embertípusra utaló leletek folytonossága.

Magyar őshaza a legtávolabbi keleti világban?

Lényeg a lényeg, hogy az embertani vizsgálatok alapján a magyar nép eredete mindenképp a kelet-európai és ázsiai sztyeppék felé mutat.

A finngor kapcsolódásra is van egy magyarázata a szakértőknek.

Szerintük h őseink a honfoglalás előtt a Káma és a Kaukázus közti térben nomadizáltak, kereskedtek megtaláljuk régészeti és biológiai nyomaikat is északon, de ez még nem jelenti azt, hogy ez volt a népesség törzsterülete.

Könnyen lehet, hogy velük találkozott Julianus barát a XIII. század első felében, és az ő emlékeiket tárják fel manapság régészeink.

A népünk eredet tehát nagyon messzire nyúlik: messzebbre, mint pedig bárki el tudta volna képzelni.

Így pedig még az ujgur magyar testvérnépünk kapcsolatáról és a már említett 4000 éves ősmagyar törzs nyomairól szóló információk is hitelesek lehetnek…

Mondd el a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

Kérjük kedveld partnerünket, ezzel is támogatva az oldal további működését

Köszönjük!